جواب بازی جدولانه (2) 454  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 454 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آتش برافروخته:نایره
آرام و بدون دغدغه:ریلکس
ابر نزدیک زمین:مه
اثر محمد محمدعلی:جمشید وجمک
ارابه:گاری
از پیامبران:عیسی

از پیامبران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از حبوبات:ماش
از درندگان:یوز
از ماه‌ها:بهمن
از مراکز استان‌ها:ایلام
از نیروهای ارتش:هوایی
اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی:کل
اندیشه‌ها:تدابیر
باقی جان:نا
بخشی از مغز:مخ
بدگویی کردن:هجا
بریدن شاخه‌های اضافی درختان:هرس
بزرگ و عظیم:ژنده
بوسه:ماچ
بیماری پوستی:گر
بیهوده:مهمل
پارچه معیوب:زده
پدر ترکی:اتا

پدر ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پدر سام در شاهنامه:نریمان
پرداخت عکس:رتوش
پشیمانی:ندم
تازی:عرب
تخم ماهی:اشپیل
تله:دام
جامه:کسا
چسبنده:دج
حرف فاصله رسان:تا
حرف نوروزی:سین
حلق:گلو
حیران:هاج
خانه کوچک:کلبه
خداحافظی:وداع
خسوف:ماه گرفتگی
خواهش‌ها:امیال
خون گرفتن از رگ:رگ زدن
دارای هنر:هنرمند
در حال لرزش:لرزان
در هم آمیختن:هم زدن
دریوزه‌گر:گدا
دکان کوچک:دکه
دین:شرع
راندن مزاحم:دک
سریع‌السیر:اکسپرس
سوسن زرد:وج
شامل شدن:عم
شراب:خمر
شهر آلمان:بن
شکل و صورت:شمایل
عدد دو رقمی:هجده
غذای آبکی:آش
غذایی از گوشت:راگو
غیر قابل کشت:لم یزرع
فراهم کردن:تدارک
فوتبالیست ایتالیایی:متیودارمیان
فیلم مارتین اسکورسیزی:هوگو
فیلمی از تونی ریچاردسون:یک نوک زبان عسل
فیلمی از سعید سهیلی:گشت ارشاد
فیلمی با بازی فاطمه‌معتمدآریا:گیلانه
قاتل:آدمکش

قاتل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گاز چراغی:نیون
گل ته جوی:لای
لون:رنگ
لین:نرم
ماهی کنسروی:تن
مراسم یادبود:یادمان
مسخره:لوده
مفصل میان ساعد و بازو:آرنج
منسوب به شکار:شکاری
مهلت دادن:امان دادن
مورد آزار جنیان:جن زده
نامعلوم:مبهم
نشانه قرآنی:آیت
نی توخالی:نال
نیلوفر:فل
هجرت کننده:مهاجر
همراه فراوان:فت
هیزم:هیمه
وارفته:شل
کشورها:ممالک