جواب بازی جدولانه (2) 455  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 455 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آهو:جیران
اثر احمد محمود:مول
اثر اسماعیل فصیح:نامه ای به دنیا
اثر رضا امیرخانی:ارمیا
اثر علی شریعتی:انسان

اثر علی شریعتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر میخائیل شولوخوف:زمین نوآباد
از استان‌ها:سمنان
از چاشنی‌ها:سس
از سوره‌ها:الرعد
از سوره‌ها:یاسین
اسید نیتریک:تیزآب
الهه خورشید مصر باستان:را
امیدواری:ارتجا
انعکاس:بازتاب
اهل محل:بومی
بادبزن برقی:پنکه
برای‌زندگی‌نیاز به هوا دارد:هوازی
بزرگان:سادات
بلند و رفیع:عالی
بند دست یا پا:مچ
به دنیا آوردن:زاییدن
به گمان انداختن:ایهام
بی‌نزاکت:بی ادب
پادشاه:شهریار
تخت و سریر:اریکه
تصدیق آلمانی:یا
تمام شده:سپری
جانشینی:نیابت
جمع اشاره:اشارات
جیوه:سیماب
چیره شدن:سیطره
چیز:شی
حرف پیروزی:وی
خدمتکار:دادا
خرده گرفتن:ایراد
خرس عرب:دب
خورشید:آفتاب
خوش‌قدم:نیکپی
خیانتکار:خاین
خیمه بزرگ:هواری

خیمه بزرگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درودگر:نجار
دستگاه مولد الکتریسیته:دینام
دستگاهی برقی در موتور:بوبین
رشته باریک ابریشم:قیطان
رودی در آلمان:دانوب
زینت دادن:تزیین
سامان دادن:ترتیب
سیاح:توریست
سیلی:لت
شهر رازی:ری
شهر فارس:داراب
شهر مرکزی:ساروق
شهری در آلمان:کلن
صبر زرد:الوا
طرف:ور
عضو رونده:پا
عنان:افسار
فیس:افاده
قابلگی:مامایی
قبول نشده:رد
ماچ:بوس
مالک و صاحب:ذا
ماه سرد:دی
مخصوص یک هفته:هفتگی
معشوق:دلدار
موجود خیالی ترسناک:هیولا
میوه باب گلو:هلو

میوه باب گلو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نابود:نیست
نابود شده:معدوم
ناراحتی:رنجش
نام خدا در تورات:یهوه
نگاه مستقیم و دقیق:خیره
نوشیدنی داغ:قهوه
نوعی ساعت قدیمی:شنی
همسایه:هم جوار
همگی:جمیعا
هنرپیشه:بازیگر
کوچک و ظریف:مچول