جواب بازی جدولانه (2) 457  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 457 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آشکار کردن:افشا
از حروف الفبا:گاف
از دین برگشته:مرتد

از دین برگشته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از گیاهان علوفه‌ای:شبدر
اسباب:کالا
استفراق:قی
اسیر:بندی
امیر قبیله بزرگ:بگ
انباره الکتریسیته:باتری
بالاپوش:ردا
بزرگ، عظیم:سترگ
بزرگواری:شوکت
بیهوشی:اغما
پاکیزگی:نزاکت
پایان:منتها الیه
پایتخت یمن:صنعا
پرده و حجاب:ستر
پرهیزکاری:تقا
پست الکترونیکی:ایمیل
تخت و سریر:اریکه
ترک خفیف استخوان:مو
تقلیدکننده:مقلد
توجه داشتن:عنایت
توجه کردن:عنایت کردن
جانشینی:نیابت
جنازه:نعش
حلقه دو طرف زین:رکاب
حیوان باوفا:سگ
خانه:کاشانه
خواهش:استدعا
خورشی از گوشت:فسنجان
خیمه بزرگ:هواری
داستان کوتاه:متل
درشت‌اندام و قوی‌هیکل:لندهور
ده هزار متر مربع:هکتار
دوست خاموش:کتاب
رایگان:مجانی
روز عرب:نهار
زمین آماده کشت:ایش
زیاد بهانه می‌گیرد:نق نقو
سال ترکی:ییل
سخن‌چین:نمام
سر انگشت:بنان
سزاوارتر:اولی
سود پول:ربا

سود پول در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر اردبیل:نمین
شهر تهران:ری
شهر نیروگاهی مازندران:نکا
شهر کوچک:شهرک
شهری در برزیل:بلاهوریزونته
شوخ و بذله‌گو:لیم
ضروری:لازم
عمل به دنیا آمدن:زایش
غرغر:نق
غریزه‌ها:غرایز
فاقد:بدون
فزونی:برکت
فصل بهار:ربیع
قبول نشده:رد
قوت لایموت:نان
گیاهی خاردار:یز
لبخند زدن:تبسم
لعاب:ورنی
لفظ ورود به جایی:یاالله
مادر آذری:آنا
مانع و بازدارنده:عایق
مجازات شرعی:حد
مراسمی در زورخانه:گلریزان
مرد گنده و قوی‌هیکل:لنبر
مسابقات ورزشی منظم:لیگ
مسابقه نهایی:فینال
منسوب به دست:دستی
مهامانی دادن:سوردادن

مهامانی دادن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناقص و کوتاه:نارسا
نویسنده «شازده‌احتجاب»:هوشنگ گلشیری
همان شتر است:اشتر
همسر حضرت ابراهیم (ع):هاجر
وسیله شخم‌زنی:گاوآهن
کشور آسیایی:لبنان