جواب بازی جدولانه (2) 458  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 458 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آسمانی:سماوی
آنچه رسم شده:مرسوم
ابر:اسفنج
اثر چارلز دیکنز:دوست مشترکمان
اثر صادق چوبک:اتما
از اعضای دستگاه گوارش:مری
از اقوام آسیای میانه:تاجیک
از چاشنی‌ها:سس
از درندگان:یوز
از سوره‌ها:سبا
از ماه‌ها:خرداد

از ماه‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از مراکز استان‌ها:یاسوج
اسب آذری:ات
استان‌ها:ولایات
اندک اندک:نم نمک
بازی نفس گیر:زو
بانگ و آواز:غو
بانگ و آواز:ندا
برجستگی زیر گونه:لپ
بوی رطوبت:نا
بی‌باکانه:متهورانه
بیم:هراس
پایتخت اتریش:وین
پرنده سخن‌گو:طوطی
پزشک:دکتر
پیمودن:طی
تا:خم
تجهیزاتی‌که‌از هوامنتقل‌می‌شود:هوابرد
تر و تازه:سرسبز
تک تک:یکی یکی
تیری که با کمان اندازند:ناوک
تیم فوتبال اسپانیایی:ریالسوسیداد
جایز:روا
جمع نیت:نیات
چرک و زرداب زخم:هو
چوب آتش زنه:زند
چک:سیلی
حرف عصا:لام
حرکت کردن باد:وزش
خواهش نفس:هوس
خوشبخت:روزبه
دارو:دوا
در معرض فروش گذاشتن:مزایده
درخت تسبیح:یسر
دشمن و مخالف:ضد
دو طرفه:دوسره
دورویی:ریا
دومین:ثانویه
رأس:سر
رد پای کسی را گرفتن:رد زدن
روحانی مصر باستان:کاهن
زورمندی:یالوکوپال
سخن:حدیث
شتر عرب:ابل
شهر بی‌قانون:هرت

شهر بی‌قانون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر لرستان:بروجرد
شهر مرکزی:کرهرود
شهری در انگلستان:یورک
شکم‌بند:گن
صفت سرو:سهی
عدد اول:یک
غرامت:تاوان
فراوانی ریاضی:بسامد
فرش مالیدنی:نمد
فرمانده:امیر
فلز سنگین:سرب
فوتبالیست آلمانی:خدیرا
فوتبالیست آلمانی:ماریوگومز
قمر زمین:ماه
قمر مصنوعی:یو
گل نرم ته جوی:لای
گودال:چال
گوسفند شاخ‌دار:تکل
لنگه بار:تا
مسکن قوی:مرفین
مشهور:نامی
معشوق:دلبر
میوه هزار دانه:انار
نیست و نابود:هیچ
واحد اطلاعاتی کامپیوتر:بایت
واحد پول ژاپن:ین
کارگردان «لورنس عربستان»:دیوید لین
کبوتر دشتی:یمام

کبوتر دشتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یک جور و یک نواخت:یک دست