جواب بازی جدولانه (2) 459  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 459 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آدرس:نشانی
آشکار:مبرهن
آفتی برای مو:موخوره

آفتی برای مو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر توماس مان:تونیوکروگر
اثر مهشید امیرشاهی:درسفر
از استان‌ها:همدان
از اوراق بهادار:برات
از جنس آهن:آهنین
از جنس نمد:نمدین
از حد گذشتن:فرط
از رودهای مرزی:تجن
از غلات:جو
از ماه‌های سریانی:ایار
استشمام کردن:بوییدن
استفراغ:قی
اندازه:مقیاس
انکار کردن:ظی
اکسید کلسیم:آهک
بار دوم:ثانیا
بالن:نهنگ
باورها:عقاید
بخش کننده:قاسم
بریدن سر قلم:قط
به گمان انداختن:ایهام
بی‌خردی:سفاهت
پاک‌نژادی:نجابت

پاک‌نژادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پایتخت باهاما:ناسایو
پیدا شدن اندیشه بد:وسوسه
پیوسته و متفق:متحد
تاخت اسب:تگ
تعبیر خواب:گزارش
تیرگی:کدورت
جانشین پول:ژتون
جنس و کالا:اثاث
چای فرنگی:تی
حرف ندا:ای
حسرت و دریغا:هیهات
حفر کننده:حافر
دارای سبیل پرپشت:سبیلو
دچار شدن:ابتلا
در نهان:غیابا
درخت زبان گنجشک:ون
درست دانستن:تایید
درنوردیدن:طی
درون:تو
دستور برای انجام کاری:سفارش
دهان عرب:فم
رود مرزی:ارس
روزانه:یومیه
سانتیمتر مکعب:سیسی
ستون بلند مساجد:منار
شاعر مؤنث:شاعره
شغل و مقام وزیر:وزارت
شهر تهران:ورامین
شهر کرمانشاه:ثلاث باباجانی
شهری در افغانستان:هرات
ضربه کاری خورده:ناکار
ضمیر اول شخص جمع:ما
طالب علم:دانشجو

طالب علم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
طلایه:جلودار
عادت:خو
عکس از خود:سلفی
فربه:سمین
فرجام‌ها:نتایج
فرشته مهر و محبت:میترا
فهم متقابل:تفاهم
فیلم برناردو برتولوچی:منوتو
گردش:دور
مدح:ستایش
مرغ می‌رود:جا
مهربان:رحیم
نادانی:جهالت
ناشناس:غریبه
ناکام:نامراد
نشانه مفعولی:را
نیکویی و نرمی:ملاطفت
وهم شده:موهوم
کشور آفریقایی:لسوتو
کم‌عقلی:سخافت