جواب بازی جدولانه (2) 462  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 462 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


اثر علی اکبر سیرجانی:سیمای دو زن
اثر فئودور داستایفسکی:رویای مرد مضحک
اثر مولیر:تارتوف
از انواع سال:قمری
از بیماری‌های چشمی:تراخم
از پیامبران:الیاس
از دست رفته:ضایعه
از روی اجبار:قهرا
از روی خطا:سهوا

از روی خطا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از صور فلکی:ثریا
از فلزات قیمتی:نقره
اضافه:زاید
الفبای موسیقی:نت
انسان نرینه:مرد
اینک:کنون
باطل شدن:هدر
بخشی از اوستا:نسک
بخشیدن:دادن
برخاستن هواپیما:تیکاف
بهشت:مینو
بهشت جاوید:عدن
پاک از گناه:بری
پایان:نهایت
پایتخت اتریش:وین
پایتخت کوبا:هاوانا
پنهان:نهفته
تازه:نوین
تهیه کننده اخبار روزنامه:روزنامه نویس
توانایی:یارا
تیر پیکان‌دار:یب
جاده قطار:ریل
جانشین او:وی
چاق و قد کوتاه:خپله
چیزها:اشیا
حیران:واج
دالان:راه رو

دالان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
در حال ناله کردن:نالان
درآمد حاصل از فرصت‌ها:رانت
درخت قالی:دار
دردانه:یکی یکدانه
دریای عرب:یم
دوستان:یاران
دین‌ها:ادیان
راه عبور حیوانات:مالرو
رسیدن:آمدن
رود شمال خوزستان:دز
زشت و هولناک:شنیع
سازمان تأمین خسارت:بیمه
سرزمین:دیار
سست:واهی
شهرنشینی:تمدن
شیر:هژبر
عدد فوتبالی:اا
گرد هم آوردن:جمع آوری
گرو گذاشته شده:مرهون
لعاب:ورنی
مارکی بر نوشیدنی‌میوه‌‌ای:رانی
مایه روشنی:اب
مایو دو تکه:بیکینی
متال:فلز
محکم و استوار:اکید
موازی سطح زمین:افقی
نزد عرب:لدی
نقش هنرپیشه:رل
نهانی:خفا
نوازنده پیانو:پیانیست
نوشابه الکلی:لیکور
نوعی بیماری عفونی:کزاز
هوو:وسنی
وزن موسیقی:ریتم
کامپیوتر:رایانه

کامپیوتر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور آفریقایی:کنیا
کشور آمریکای شمالی:باهاما
کشور اروپایی:نروژ
کشور خجستگی:یمن
کفش راحتی خانه:دمپایی
کلام خودستا:من
یگانه:احد
یواش:آهسته