جواب بازی جدولانه (2) 467  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 467 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

 


آدم بدقلق:نرو
آزادراه:اتوبان
آهنگر:نهامین

آهنگر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آواز نشاط انگیز:سرود
اثر هرمان هسه:سیدارتا
از ادات تشبیه:سا
از پیامبران:هود
از سازهای زهی:ویولون
از سوره‌ها:روم
اسب آذری:آت
الهه خورشید مصر باستان:را
انگبین:عسل
ایستگاه راه‌آهن:گار
این دم:الان
بانگ، آواز:غو
بخشودن:عفو

بخشودن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بخشی از چیزی:جزو
بددل:غر
برخی از زیر آن به عمل می‌آیند:بته
بسیار رنج دهنده:جان کاه
به تمسخر گرفتن:دست انداختن
بی‌نهایت:لایتناهی
پالیز خربزه:لته
پایتخت بلیز:بلموپان
پایین آمدن:تنزل
پستی و حقارت:فرودستی
پول خرد قاجار:شاهی
تازه به دوران رسیده:ندید بدید
تک:یکان
جاده قطار:ریل
جزئی نیست:کلی
حالت‌رفتن‌بین آهستگی‌وشتاب:افت وخیز
حرف ندا:ای
حرف نداری:بی
حرف همراهی:با
خزنده گزنده:مار
خوب و نیک:نغز
خون:دم
داد:عدل
داستان جنگی:رزم نامه
در آمدن:ورود
دستور:امر
راز و نیاز کردن با خدا:مناجات
روغنی:چرب
سست و ناتوان:خور
شاعر سده شش:انور یابی وردی
شدنی می‌شود:بادا باد
شراب:خمر
شهری در بوشهر:دیر
عادی:نرمال
فزونی یافتن:ازدیاد
فیلمی با بازی نگار جواهریان:چند تارمو
قسمی کفش پاشنه‌دار:ارسی
قطعی:حتمی
گردش کودکانه:ددر
گریز:هرب
گمراه:ضال
گودال:چاه
گونه:جور
لوله‌ای‌استوانه‌ای موتور اتومبیل:سیلندر
ماه سرد:دی
مجموعه‌قطعات جلوی خودرو:جلوبندی
مزور:دغل
معلم:فرهنگی
مقیاس وزن مایعات:گالن
منزلت:شان
منزوی و گوشه‌گیر:خانه نشین
نت میانی:لا
نخ‌های افقی پارچه:پود
نشانه‌ها:ایات
نصف:نیم
نقشه کشیدن:طرح ریختن
هدر دادن آب:هرزدادن
همه را فراگیرنده:عام
واحدی در طول:متر

واحدی در طول در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
واحدی در وزن:سیر
ولگردی:هرز
کشتی جنگی:ناو
کشنده بی‌صدا:سم
کشور آفریقایی:کنیا
کوچ کرده:رحیلش