جواب بازی جدولانه (2) 472  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 472 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

 


آب دیده:اشک
آب‌بند:سد

آب‌بند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آبگیر:ژی
آگاهی قدیم:تامینات
آنچه نثار می‌شود:فدا
اثر شارلوت برونته:جین ایر
از اجزای دستگاه گوارش:مری
از استان‌ها:ایلام
از حروف یونانی:بتا
از مراکز استان‌ها:ساری
استواری:صلابت
اشاره به دور:آن
اندوهناک:حزین
اهل روسیه:روس
این همه:چندین
باران منجمد:تگرگ
بالایی:فوقانی
بچه‌دان:رحم
بخت‌آزمایی:لاتاری
بخش سازمان یافته اداری:دپارتمان
بلند شده:خاسته
به تنهایی:یک تنه

به تنهایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بی‌دوام:سست
بیننده و ناظر:تماشاگر
پاره آتش:شرر
پاروی قایقرانان:فه
پایه و ستون:رکن
پرسش از مکان:کو
پست‌ترین مراتب:اسفل السافلین
پشیمانی:ندم
جست زدن:جهیدن
چیز:شی
حرف درد:آخ
حرف دهن‌کجی:یی
خشک:یابس
خمیدگی:انحنا
خو گرفتن:انس
خوبی:نیکی
خود این:همین
خوک نر:گراز
درخت تسبیح:یسر
درست کرداری:بسامانی
دسته پیستون:شاتون
دلیری:رشادت
دلیل‌های آشکار:بینات
دیندار:متدین

دیندار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رفت و آمد:آمد و شد
رگ:ورید
زراعت کردن:کاشت
زمان بی آغاز:الست
زن یا مرد بودن:جنسیت
زنگ بزرگ:درا
زنی که شعر می‌گوید:شاعره
سپاه:عسکر
ستایش:نعت
ستم:بیداد
سرخ کمرنگ:ال
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ:ماز
شبیه و مانند:مانا
شهر اردبیل:نیر
شکاف و رخنه:جر
صومعه:دیر
ظروف رویین می‌سازد:رویگر
عرب می‌گوید بگو:قل
گوارا:هنی
مباشرت:کارپردازی
مجازات شرعی:حد
محزون و مغموم:متاسف
مخالف:ضد
موجودی افسانه‌ای:اژدها
میوه باب گلو:هلو
میوه ساوه:انار
نان‌پز:نانوا
نت چهارم:فا
نشانه مفعولی:را
نظر:رای
نمونه چاپی:پرینت
نوعی پوشش بام:ایرانیت
نوعی نان:سنگک
نی‌زار:نیستان
واحد اختلاف پتانسیل‌الکتریکی:ولت
واسطه:میاندار
وسیله بازی منفجره:ترقه