جواب بازی جدولانه (2) 473  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 473 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

 


آب عرب:ما
آبادانی:عمارت
آقای اسپانیایی:دن
اثر جمال‌زاده:صندوقچه اسرار
احساسات:عواطف
از استان‌ها:همدان
از اعیاد اسلامی:قربان
از روی ناچاری:اجبارا
از مراکز استان‌ها:سنندج
از نت‌ها:فا
اندازه‌ها:مقادیر
اندیشه و تفکر در کار:مبالات
انگشت اشاره:سبابه
بخشی از نیروی انتظامی:کلانتری
برنج شوشتری:کات
بنده زرخرید:قن
پاسبان:عسس
پایتخت بولیوی:سوکره
پایه:اس
پرداخت پارچه:آهار
پوست دباغی شده نرم:جیر
پیامبر زیباروی:یوسف
تباه:ضایع
ترک خفیف استخوان:مو
ترکیده و شکسته:غر
تصویرسازی تشدید مغناطیسی:ام آرآی
جای آب خوردن:مشربه
جلال و شکوه:کوکبه
جوجه‌تیغی:راورا
چکیدن آب:رش
حرف دهن کجی:یی
خانه پشت به آفتاب:نسر
خط‌کش مهندسی:تی
خطاب بی‌ادبانه:هی
خطاب محترمانه آقایان:جناب
دارای شباهت:مشابه
درخت زبان گنجشک:ون
دور دهان:نس
راست ایستاده:هج
ردیف:صف
رقم‌سمت‌راست عدد طبیعی:یکان
روزه شکستن:افطار

روزه شکستن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روستا:دهات
ساز تیره:تار
سرای مهر و کین:دل
سربازی قدیم:اجباری
شاخه تازه درخت:جوانه
شبیه:همشکل
شرم‌آور:ننگین
شهر خوزستان:هویزه
شهر مرکزی آلمان:بن
شهر نیروگاه مازندران:نکا
شهر کردستان:سروآباد
صاحب قدرت:ذوالقدر
صیقل یافته:زدوده
عشق به خود:نارسیسم
فرشتگان مقرب:کروبیان
فلس ماهی:کچ
قرین شدن:تقارن
گاهنامه:تقویم
گناه:ذنب
گیاهی خاردار:یز
مادر خودمانی:ننه
مسیر رفت و آمد چهارپایان:مال رو
مشورت:شورا

مشورت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مظهر لاغری:نی
منسوخ شدن:ورافتادن
مکر و فریب:کنبوره
میان:لا
میوه نارس:کال
ناسپاسی:کفران
ناله و بانگ:زخ
نشانه‌ها:ایات
نصف:نیم
نگهبان:قراول

نگهبان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نمازها:صلوات
همگی:یکایک
وسیله پرتابی و نشانه‌گیری:دارت
وسیله گرم کردن خانه:بخاری
کبد:جگر
کسان، اشخاص:افراد
کشور اروپایی:اتریش