جواب بازی جدولانه (2) 474  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 474 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

 


آراستن کتاب با طلا:سجاوندی
آفت پارچه های پشمین:بید
آینده:آتیه
اثر برتراند راسل:مبادی ریاضیات
ادراک:حس
ادعا کننده:مدعی
از درختان جنگلی:راش
از دست رفته:مافات
از سوره‌ها:مزمل
از مقاطع تحصیلی:دکترا
اشاره به دور:آنها
اضطراری:قهری

اضطراری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
انجمن:محفل
بانگ:اوا
بجز:الا
بخشی از اوستا:یسنا
بخشی از سوره:ایه
بدهکار:وامی
برابر:یکسان
به پایان رساندن:خاتمه دادن
بی‌اراده:بیخود
بی‌مرگ:لایموت
بیسکویت سبک و ترد:ویفر
پاک شدن:تنزه
پایین:ته
پرنده سعادت:هما
پرنده‌ای کوچکتر از کبک:تیهو
پیرو حضرت موسی (ع):یهود
ترازو:میزان

ترازو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
توانایی:یارا
جاده قطار:ریل
حاضران در مجلس:حضار
حرف درد:اوخ
حوالی:پیرامون
خرده‌سنگ‌های ریز:شن
خمیده:دوتا
خواری:ذلالت
خودبینی:مباهات
در خصوص:بابت
در هم شدگی ریسمان:گره
دریغ و افسوس:هیهات
رازها:رموز
راهنمایی:هدایت
رود مرزی:ارس

رود مرزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روز عرب:نهار
روغن مالی کردن:تدهین
ریاکار:سالوس
سرزنش:عتاب
سنگ سخت:خارا
شرمنده:کنف
شریک:سهیم
ضمیر فرانسوی:وو
عدد ورزشی:دو
عضو هیئت دولت:وزیر
عقیده و فکر:ایده
عینک به چشم می‌زند:عینکی
غربالی با سوراخ‌های ریز:نرم بیز
غروب شدن:افول
فرزند فرزند:نبیره
فیلم پر زد و خورد:اکشن
قبول نشده:رد
گرفتن رونوشت:نسخه برداشتن
گفتار استقبال از مهمان:خوش آمد
مسابقه:کورس
مشت‌زن:بوکسور
مورد توجه قرار دادن:عنایت کردن
موی مجعد:فر
نام حضرت عیسی (ع):مسیح
نشانه:هدف
نشانه مفعولی:را
نظر:دید
همسفر:همراه
هنگامی، زمانی:وقتی
ودیعه:امانتی
کبوتر دشتی:یمام
کدبانو:خاتون
کلمه افسوس:آخ
کنونی:فعلی
کوفتن:زدن