جواب بازی جدولانه (2) 476  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 476 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آزردگی:رنج
آونگ:پاندول
اثر سبکتکین سالور:قلعه قهرمانان
از استان‌ها:قم
از پیامبران:الیاس
اسب آذری:ات
اسباب:وسایل

اسباب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
استفراغ:قی
انجمن:کمیته
بالاپوش:ردا
بدن:تن
برچسب:لیبل
بردبار:حلیم
به خدمت بزرگی رسیدن:شرف یابی
پرمنفعت:نان وآب دار
پس از این:متعاقبا
پسوند شباهت:آسا
پنکه:فن
پوستین:وت
ترش و شیرین:ملس
تصدیق انگلیسی:یس
جایزه ورزشی:جام
چیره:قاهر
چیره‌دستی:مهارت
حالت و چگونگی:طور
حداد:آهنگر
حرف ندا:آهای
حقیقت و ذات چیزی:ماهیت
خارج:بیرون
خانه:سرا
خشت پخته:اجر
دارالایتام:یتیم خانه
دلداده فرهاد:شیرین
دورو:منافق
دیوار کوتاه:نرا
رام:اهلی
رهن:گرو
روحانی دین هندو:برهمن
رودی در سیبری:لنا
زشت شدن:شناعت
زوبین:مک
زیر پا مانده:له
ستاره:نجم
ستاره‌ای کوچک:سها
ستون بدن:پا
شهر آذربایجان شرقی:ملکان
شهر بوشهر:عسلویه
شهر خراسان جنوبی:قاین
شهر مرکزی:کمیجان
شهر همدان:فامنین
شکاف باریک روی چیزی:شیار
شکاف میان قلم:فاق
ضمیر اول شخص جمع:ما
طرف:ور
عدد مقدس:هفت
عرق گل محمدی:گلاب

عرق گل محمدی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عروسک کودکانه:نینی
علم اشکال:هندسه
غذای ظهر:ناهار
غمزه:تیبا
قعر:ته
گرانبها:بهایی
گرو:رهن
گمان و پندار:مخیله
گمراه‌تر:اضل
لطیفه‌ها:هزلیات
لیاقت:شایستگی
ماست چکیده:لور
مخالف:ضد
مدار مجتمع:آی سی
مرگ:وفات
مسئول آسیاب:آسیابان
معدل:میانگین

معدل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نشانه مفعولی:را
نو:ینگی
نوعی لباس مردانه:قبا
واحد شمارش هواپیما:فروند
کارگر:عمله
کتاب مقدس مسیحیان:انجیل
کشور خجسته:یمن
کمی و نقصان:افت
کیسه گردن چارپایان:توبره
یگانه:تنها