جواب بازی جدولانه (2) 478  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 478 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


اتاق تهیه چای و قهوه:آبدارخانه
اثر آلفونس دوده:پتیشز
از سنگ‌های گرانبها:یشم
از سوره‌ها:مدثر
از شاعران معاصر:محمد تقی بهار
از مشتقات مرفین:هرویین
اسب رستم:رخش
افراد مورد اطمینان:امنا
اهل آذربایجان:آذری
اهل ادب:ادبا
باریک‌بین:دقیق
بالای فرنگی:آپ
بالن:وال
بی‌پدران:ایتام

بی‌پدران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بیماری:دا
پایتخت زامبیا:لوساکا
پایتخت گواتمالا:گواتمالاسیتی
پایداری و استواری:قرار
پایمال شده:لگد کوب
پرستش:یسنا
پسر مازنی:ریکا
پشت سر:ماورا
پشیمانی:ندامت
پنهانی:نهانی
تازه:نو
ثمر دهنده:بارور
جایی که سایه باشد:نسار
جد:نیا
جوشی مخصوص تعمیر ظروف مسی و برنجی:لحیم
جیحون:آمودریا
حرف نهم یونانی:یتا
حقی در سازمان ملل:وتو
خرده گرفتن:ایراد
خنده‌آور:کمیک
خوش‌قدم:نیک پی
خوشبخت‌تر:اسعد
در حال غل خوردن:غلتان
درد چشم:رمد
درون دهان:بج
درونی و باطنی:ذهنی
دریدگی در لباس:چاک
دریوزه‌گری:گدایی
دشوارتر:اشق
دوم:ثانی
رگ:ورید
روح:روان
زدن قلب:تپیدن
زشت:انر
زیبا همچون ماه:مهوش
ستاره دنباله‌دار معروف:هالی
سعی:کوشش
سلاح انفجاری:بمب
شیوا:رسا
علامت تفریق:منها

علامت تفریق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
غذای آبکی:آش
فتوگرافر:عکاس
فرمان کشتی:سکان
قانون‌گزار:مقنن
گرفتنی است نه دادنی:حق
گشوده:وا
گمراهی:غی
گوشه‌نشینی:عزلت
لاف زدن:قپی آمدن
لاف و گزاف:هارت وپورت
لشکرها:جنود
ماده دارویی استعمال خارجی:پماد
متمایل به یک جهت:یک وری
مرا دریاب:ادرکنی
ملحق شدن:پیوستن
منحل کردن:برچیدن
موجود شونده:کاین
نتیجه:ثمره
هراس:ترس
واحدی در سطح:آر
وعده بد:وعید
کبد:جگر
کلید:مفتاح

پیروزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کمپ:اردو
یاقوت:یاکند