جواب بازی جدولانه (2) 479  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 479 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آنکه اختیار کامل دارد:تام الاختیار
اثر پا:رد
ادعا کردن:دعوی
از اشکال هندسی:مکعب
از حروف یونانی:امگا
از حروف یونانی:دلتا
از حروف یونانی:گاما
از روی عمد:متعمدا
از روی قصد:عامدا
از سوره‌ها:دخان
اسب چاپار:یام

اسب چاپار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افسوس:وای
ایالتی در اسپانیا:باسک
با صراحت سخن گفتن:رک گویی
بازگشت صوت:اکو
بندگی کردن:اسر
به پرواز در آوردن:پراندن
به طور رسمی:رسما
بیماری:دا
پایتخت اردن:امان
پرسش از مکان:کجا
پشیمان:نادم
تمام و کامل:تام
جا و مکان:بنک
حرف ندا:ای
حرف ندا:یا
حفر شده:کنده
حق اشتراک:آبونمان
خشم ناشی از رنج و اندوه:دقدلی
خوش‌خوان:قرا
دانستن:شناختن
دزد:سارق
دفترجه حساب های خرده ریز:دستک
دلداده:بیدل
دوری از هم:جدایی
دوست و همدم:یار
رنگ زرد روشن:لیمویی
روستا:آبادی
زن زیبارو:جمیله
زندگان:احیا
ستاره کم‌پیدا:سهیل

ستاره کم‌پیدا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سرچشمه:منبع
سرگشته:منگ
سلول:یاخته
سنگسار کردن:رجم
سوگند خورنده:قسام
شخص:کس
شرم‌آور:ننگین
شهری در آلمان:کلن
صدای جوشش آب:قل
صمیمی و خالص:یک رو
طایفه:ایل
طرف:ور
عامل وراثت:ژن
عرق کردن:تعرق
فیلمی با بازی باران کوثری:نسل جادویی
فیلمی با بازی لادن طباطبایی:یک وجب ازآسمان
فیلمی با بازی کتایون ریاحی:ماه مهربان
قصد و عزم:آهنگ
قطعی برای کتاب:وزیری
گلی زینتی:ارکیده
لعاب:ورنی
ماه خارج:اوت
مدافع فوتبال ایتالیایی:کی هلینی
مدرس دبیرستان:دبیر

مدرس دبیرستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مرد درشت بی‌فرهنگ:نره خر
منسوب به دست:دستی
نبرد کننده:محارب
نشستن:جلوس
نصف چهره:نیم رخ
نهاد و فطرت:سرشت
واحدی در حجم:سیسی
ویتامین انعقاد خون:کا
کار زیاد بی‌نتیجه:سگ دو
کار سرسری:سمبل
کارهای نیکو:خیرات
کارکنان:عوامل
کفایت کننده:مکفی
کوچک و ریز:فسقلی