جواب بازی جدولانه (2) 48  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 48 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر توماس مان:گناهکار مقدس

اثر توماس مان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دستگاه ذخیره برق:انباره
ریشه:بن
غذای از گوشت ران:راگو
کنایه از شرمسار:روسیاه

کنایه از شرمسار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پهلوان و دلاور:قهرمان
از میوه ها:انگور
کلام ناله:آه
داغ و نشان:وسم
دهان:کپ  
حرف ندا:یا
خونبها:دیه
خردمند و کارآزموده:کاردان

خردمند و کارآزموده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
طریق و روش:رویه
میوه و نتیجه:ثمره
استفراغ:قی
قدیمی:کهنه
مانکن:مدل
ماه شاعران:مه
مایه آبادانی:آب
رسیدن و اندازه بودن:قد دادن
خوشه:سنبله