جواب بازی جدولانه (2) 482  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 482 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آفت گندم:سن
آیین:دین
ابریشم خام:قز
اثر اسماعیل فصیح:گردابی چنین حایل
اثر امیر عشیری:دیواراقیانوس
اثر پا:رد

اثر پا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از پیامبران:داود
از روی ناچاری:ضرورتا
افسوس و دریغ:حیف
امرود:مل
انتها و قعر:ته
بغل:بر
بی‌خبر و ناگاه:ناگهان
پایتخت کوبا:هاوانا
پستی:فرومایگی
پوست دباغی شده:چرم
پوشش سقف برخی خانه‌ها:شیروانی
ترسیدن و گریختن:رمیدن
تعداد افراد خانواده:خانوار
تعلیم و تربیت:آموزش
توانا:ذوالقدر
تیر انداختن:رمی
تیم فوتبال ایتالیایی:آ اس رم
جان خود را برای هدفی می‌دهد:فدایی
جدا کننده حق از باطل:فاروق
جهانی که درآنیم:دنیا
چهره:رو
چوب پهن و مسطح:تخته
حرف دهن کجی:یی
حرف نوروزی:س

حرف نوروزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خانم:بانو
خانه پشت به آفتاب:نسر
خصومت:مجادله
داخل:درون
داستان بلند:رمان
درآمد حاصل از فرصت‌ها:رانت
دزدیدن:استراق
دست آوردها:نتایج
دفتر کوچک:دفترچه
دور کردن:تاراندن
دورویی:ریا
دیوار بلند و محکم:ترا
رئیس جمیز باند:ام
رده‌ها:صفوف
رستنی چتری شکل:قارچ
ز ... بود مرد را راستی:نیرو
زیر پا مانده:له
سهم غذای یک نفر:پرس
سیال تنفسی:هوا
سیماب:جیوه
شاد شدن:طرب
شلوار جین:لی
شهر آذربایجان غربی:شوط
شهر لرستان:دورود
شهر کرمان:منوجان
شهر یزد:تفت
شهری در کانادا:تورنتو
شکاف باریک روی چیزی:شیار
شکل و صورت:هییت
شیرینی‌پز:قناد
طرفدار:هواخواه
ظرف حمام:وان
غذای آبکی:آش
فروشنده آب:سقا

فروشنده آب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فروشنده دوره‌گرد:دست فروش
فوتبالیست آلمانی:خدیرا
فوتبالیست پرتقالی:نتو
فیلمی از محمود کلاری:ابروآفتاب
فیلمی با بازی شقایق‌فراهانی:پروانه ای درباد
گدای سمج:هادوری
گوشت چرخ کرده:قیمه
مار خطرناک:کبرا
مار عظیم الجثه:بوا
ماه فرنگی:نوامبر
معلم دوره متوسطه:دبیر
مفلس و بینوا:آس وپاس
مورچه ریز:ذر
میل و شهوت:هوس
نفی از ترسیدن:مترس
نیرنگ:حیله
نیکوکار:خیر
همسر زن:شو
واژه آرزو:کاش
ورزش نشانه گیری:دارت
کبوتر دشتی:یمام