جواب بازی جدولانه (2) 483  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 483 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولیآشکار کردن:نمودن
آگهی:رکلام
ابزار رسم زاویه قائمه:گونیا
از بت‌های جاهلیت:عزی
از بی ادبان ادب آموخت:لقمان
از جنس بلور:بلورین
از دست رفته:مافات
از دین برگشتن:الحاد

از دین برگشتن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سوره‌ها:یاسین
از نو:مجددا
اسب بارکش:یابو
اعتقاد:باور
امتداد:راستا
انبار ته کشتی:خن
اندازه:مقدار
برابری:مساوات
برهنه:رت
بسیار نالنده:انان
بلندی سر کوه:ستیغ
پایتخت کرواسی:زاگرب
پایتخت کوبا:هاوانا
پسوند شباهت:سان
پسوند طی کننده:نورد
پیشوا:اسوه
ترازو:میزان
تیم فوتبال فرانسوی:لانس
جانور افسانه‌ای ترسناک:نسناس
جواهرفروش:جوهری
چشمه بزرگ:ینبوع
حرف نفی:نه
حصیر:بوریا

حصیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خالص و بی‌غش:سارا
خراشیدن:حک
دارای زن و فرزند:عایله مند
دارای علم و ادب:ادیب
داستان:حکایت
دایر:آباد
در حال فغان:نالان
دریغا:هیهات
دلایل آشکار:بینات
ده هزار متر مربع:هکتار
رتبه کارمندی:اشل
رودی در استان فارس:کر
زبان واتیکان:لاتین
ساقه زیرزمینی برخی گیاهان:ریزوم
سپاهی:لشکری
سوگند به خدا:والله
شاعر مثنوی معنوی:مولوی
شب‌های عرب:لیالی
شهر اصفهان:سمیرم
شهر مرکزی:نیم ور
طرز سخن گفتن:لهجه
علامت جمع فارسی:ها
فرزند رستم در شاهنامه:سهراب
فرزند ناخلف:نا اهل
فضله چهارپایان:پهن
فوتبالیست آلمانی:هوملس
فیلمی با بازی فاطمه گودرزی:حریف دل
قابل لمس:ملموس
گل سرخ:رز
لا به لا:تودرتو
مؤدب:با ادب
ماست چکیده:لور
مال برخی از مو نازکتر است:گردن
مراسم یادبود:یادمان
مفاهیم لطیف و دقیق:نکات
ناشناخته:مجهول
نخستین:اولین
نزد عرب:لدی

نزد عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نمو دادن:رویاندن
نیکو و زیبا:بهی
هرج و مرج طلبی:آنارشیسم
هرج و مرج و بی‌نظمی:آنارشی
هم‌شغل:همکار
واحد بسامد:هرتز
واحدی در سطح:آر
ویتامین جدولی:کا
کار و بار:مشغله
کام:دهان
کبودی اندک در پوست:نیلک
کشنده بی‌صدا:سم
کشور آسیایی:ایران
کشور اروپایی:لتونی
کلام خودستا:من
یال اسب:پش