جواب بازی جدولانه (2) 485  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 485 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آقای اسپانیایی:دن
ابزار:وسیله
ابزار آهنگری:سندان
اثر شفیعی کدکنی:زمزمه ها
اجاق مخفی:فر
از جنس نمد:نمدین
از درختان:افرا

از درختان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از روی اجبار:ضرورتا
از سوره‌ها:سبا
از عناصر فلزی:پتاسیم
اسب سفید رنگ:هدنگ
اشاره به نزدیک:این
اعتقاد و یقین:باور
الهه خورشید مصر باستان:را
ایالتی در آمریکا:رود ایلند
ایالتی در آمریکا:یوتا
ایل:تبار
باد سرد:زم
باز شدن غنچه:شکفتن
بازیگر خوشه های خشم:هنری فاندا
باطل کردن:فسخ
بانگ و آواز:ندا
بد گفتن پشت سر کسی:غیبت
برگشتن از گناه:انابت
بزرگان و مهتران:روسا
پارچه سوراخ سوراخ:تور
پایتخت ویتنام:هانوی
پرنده خوش‌خوان:کبک
پرنده کاکل به سر:کاکلی
پشم شتر:وبر
پنهان کردن:اخفا
پیدا شدن:بروز
تأیید کرده شده:موید
ترمز چهارپا:هش
تکیه کلام درویش:یاهو
حرف دهن کجی:یی
حمله ناگهانی در شب:شبیخون
خاک کوزه‌گری:رس
خداوند:رب
خدمتکار زن:کلفت
خشک و سخت:یابس
خط‌کش مهندسی:تی
خنک کننده موتور:رادیاتور
خون:دم
در دیگ و مانند آن:سرپوش
درخت انار:ناربن

درخت انار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درون دهان:بچ
رنجور:ناخوش
رودی در روسیه:ینیسیی
زین و یراق اسب:ستام
ستیزه کردن:عناد
سخنان بیمار گونه:یان
سود برنده:نافع
شرمندگی:خجلت
شعله آتش:لهیب
شغل دفتری دارد:کارمند
صفحه ذخیره اطلاعات‌کامپیوتری:دیسکت
ضمیر همیشه غایب:او
علت:سبب
فوتبالیست هلندی:دالی بلیند
فیلمی از کیومرث‌پوراحمد:بی بی چلچله
فیلمی با بازی سام درخشانی:مسیرروشن
فیلمی با بازی فرامرز قریبیان:تارهای نامریی
فیلمی با بازی هما روستا:دوهمسفر
قاب عینک:فریم
قتل سیاسی:ترور
قعر چیزی:ته
گاوآهن:خیش
گریختن:فر
گشوده:باز
گوش دادن:شنیدن
گوشه:کنایه
گیاه:نبات
ماه میلادی:دسامبر
مایع و روان:آبکی
مهمانخانه بزرگ:هتل
میخ چوبی:وتد
میرآب:آبپا
نت میانی:لا

نت میانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نصف:نیم
وسیله کوفتن:چکش
کباب شده:بریان
کشیده شده:ممتد
کلمه تصدیق:آری
کنسولگری:سفارت خانه
کوه‌ها:جبال
یگان تاکتیکی نیروی هوایی:اسکادران