جواب بازی جدولانه (2) 486  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 486 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب ترکی:سو
آب دیده:اشک
آواره:در به در
آکادمی:فرهنگستان
اثر ایرج پزشک‌زاد:خانواده نیک اختر
اثر مولیر:ازدواج اجباری

اثر مولیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ادیت:ویرایش
از اشکال چهار ضلعی:ذوزنقه
از اوراق بهادار:سفته
از درندگان:یوز
از رودهای مرزی:ارس
از سوره‌ها:توبه
از نت‌ها:فا
اما:لیک
امر از پاشیدن:پاش
اهتمام ورزیدن به کاری:اعتنا
با پروژگتور می‌بینند:اسلاید
باب:در
باران منجمد:تگرگ
بنده زرخرید:قن
به جا آوردن:ادا
بیماری زردی:یرقان
بینوایان:ندارها
پایتخت رواندا:کیگالی
پایتخت غنا:اکرا
پایتخت کیپ ورد:پرایا
تابه نان پزی:ساج
ترک‌بند:فتراک
تمام و کامل:تام
تیم فوتبال آلمانی:کلن
جمع نفس:نفوس
چربی:پیه
چندین وزیر:وزرا
حرف عصا:ل
درون دهان:نج
دست بر قضا:اتفاقا
دست مالیدن:مس

دست مالیدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دفعه و بار:کرت
دیوار کوتاه:نرا
راندن مزاحم:دک
راهنما:هادی
رسم و عادت:آیین
رشد کننده:نامی
روش حل مسأله‌کامپیوتری:الگوریتم
زاماسکه:بتونه
زمینه:تم
سخن:کلام
سر:رمز
سرگشتگی:حیرت
شاهزاده فرنگی:پرنس
شبیه:همانند
شلیدن:لنگیدن
شهر خراسان رضوی:فریمان
شهر فرانسه:لیون
شهر لرستان:الشتر
شهری در انگلستان:یورک
صاحب کار:کارفرما
عادت و خوی:داب
علامت و نشانه:نشان
فاقد:عاری
فرانسه قدیم:گل
فوتبالیست اسپانیایی:مارتین مونتویا
قرص:حب

قرص در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قلاب کیف و کفش:سگک
گربه عرب:هر
گریبان:یقه
گریه با سوز و گداز:زار
مبحثی در ریاضیات:انتگرال
محافظ:گارد
مرطوب:نمور
مفتخر:سرافراز
میوه باب گلو:هلو
نمایان:مریی
نوعی بیماری پوستی:گر
نوعی رنگ مو:مش
هموار شدن:تخت شدن
و اگر نه:ورنه
وسیله گوش دادن‌به‌موسیقی:هدفون
وقت و زمان:گه
کتاب فال:فالنامه
کرم شب تاب:شب افروز
کشور آفریقایی:انگولا
کشورها:ملل
کنون:الان
یک نواخت:یک دست