جواب بازی جدولانه (2) 487  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 487 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آبنوس:جغ

آبنوس از درختان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آمدن و وارد شدن:رسیدن
آنچه به سرعت محو شود:زودگذر
ابهامات:شبهات
اتومبیل سبک:سواری
از اجداد رستم:گرشاسب
از ایالت‌های آمریکا:ایوا
از خوردنی‌های شیرین:شکلات
از سازهای زهی:سه تار
از سبزیجات خوراکی:جعفری
از فرشتگان قبر:نکیر
اسباب:وسایل
انجمن:کمیته
انگبین:عسل

انگبین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بار خدایا:اللهم
بزرگی نمودن:تکبر
بلند:رسا
به زیان او:علیه
بی‌بند و بار:هرهری
بیماری:دا
بیماری‌ها:امراض
بیهوده و به درد نخور:نخاله
پاک شمردن:تقدیس
پایتخت مصر:قاهره
پرنده:طایر
پوستین:وت
ترسیدن و گریختن:رمیدن
تنبل:کم کار
تنگه جنوبی:هرمز
تیره شده:مکدر
جلوی جریان چیزی را گرفتن:بند آوردن
چاکر:نوکر
چیستان:بردک
حریف:هماورد
حقیقی و راستین:واقعی
خجل:شرم گین
خدای درویش:هو
خود بار آمده:دیمی
خودرو مسافر بر:تاکسی
خوش و خرم:انوشه
در حالت مستی:مستان
درآمد:عایدی
دلیل‌های آشکار:بینات
راه کوتاه:طریقه
رود ایتالیا:پو
زمان بی‌آغاز:الست
سپردن چیزی نزد کسی:تودیع
ستردن موی از بدن:تراشیدن
سست و وارفته:شلوول
سنگ عصاری:غن
سواره:راکب
سیال تنفسی:هوا
سیلی صدادار:شپلق
شربت قند:آب قند
شرمگین:خجول
شهر همدان:نهاوند
شهری در ایالات متحده:جک سونویل
صاعقه:آذرخش
صافی:فیلتر
ضمیر انگلیسی:یو
عالم غیب:لاهوت
عدد منفی:نه
عرض حال ها:عرایض
عید ویتنامی‌ها:تت
فیلم میلوش فورمن:پاتون
قالب شعری حافظ:غزل
مال و دارایی:سرمایه
مالک و دارا:ارباب
مرافعه‌ها:دعاوی
مشاور:رایزن
مملکت:اقلیم
من و شما:ما
موجود بی‌جان و بی‌حرکت:جماد
موی گردن اسب:یال
میزان:ترازو
میزان ... ملت است:رای
نااستوار:لق
نابینا:کور

نابینا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نمایان:پدیدار
نوعی پارچه ابریشمی:تافته
همچون:چو
واحد اندازه‌گیری حرارت:کالری
واحد پول ترکیه:لیره
کشاورز:کدیور
کیمیا:اکسیر