جواب بازی جدولانه (2) 49  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 49 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

بخشیدن و تقدیم کردن:ارزانی داشتن

بخشیدن و تقدیم کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نصیحت پذیر:حرف شنو
نیمی از فومن:فو
پهن و فراخ:گشاد
اجداد:نیاکان
نازک نارنجی:زودرنج
چیزهای غیر ضروری:زواید
من و شما:ما
درخت اعدام:دار
بیماری درد مفاصل:رماتیسم  

بیماری درد مفاصل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جنس به ظاهر قوی:نر
وسیله زینتی سر عروس:نیم  تاج
بخیه:کن
هندی اش معروف است:تمر
پایین جامه زنانه:دامن
از اجزای دوربین عکاسی: شاتر

از اجزای دوربین عکاسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چیز:شی
برابر:متساوی
شور:نمکین
آسیب:اک
ناپیدا:گم
کره:گوی
پنهان شدن به قصد دشمن:کمین