جواب بازی جدولانه (2) 490  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 490 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب بینی:خل
آلت نخ ریسی:دوک
اثر امیلی برونته:بلندی های بادگیر
اثر علی مؤذنی:دل آویزترازسبز
از رنگ‌ها:صورتی
از گیاهان دارویی:خطمی
بخشی از سوره:آیه
برهنه:رت

برهنه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بوی رطوبت:نا
بی‌سواد:امی
بیکاره:لش
پایتخت کیپ ورد:پرایا
پایمال شده:لگد کوب
پسوند راننده:ران
پیدا کردن:یافتن
پیرو حضرت موسی (ع):یهودی
پیشوای مذهبی لامایی:لاما
تاخت اسب:تگ
تخت پادشاهی:سریر
تخت پادشاهی:عرش
تیر پیکان‌دار:یب
تیم فوتبال اسپانیایی:ویاریال
چین و شکن:یرا
حرف بیست و چهارم:ق
در هم شدگی در ریسمان:گره
دست نوشته:خطی
دشوار:شاق
راندن:سوق
رفتار به ناز:چم
رنگ سبز تند:یشمی
روادید:ویزا
رود مهم اروپا:راین
رودی در خوزستان:دز
رودی در سیبری:لنا
روزی:رزق
روزی دهنده:رزاق
زاهد و عابد:کاتوزی
ساز و برگ اسب:یراق
سازمان مخوف هیتلری:اساس
سرشوی گیاهی:سدر
سیال تنفسی:هوا
سیر شده از آب:سیراب
شرافت:عز
شماره و عدد:نمره
شهر آذربایجان غربی:میان دوآب
شهر مرکزی:هندودر
شهر کنار دریا:بندر
شهر کهگیلویه و بویراحمد:گچساران
شهری در اسپانیا:سویا
شکاف و رخنه:جر
طبقه کارگر:پرول تاریا
عامل، مأمور:کارگزار
عدد خیطی:سه

عدد خیطی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عدد روستا:ده
عدد ورزشی:دو
فرومایه:دون
فلانی:یارو
فوتبالیست اسپانیایی:گارسیا
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:زنی به نام شراب
قرار و استقرار:ثبات
قطعه احتیاطی:یدکی
گروه و دسته:جرگه
گل بی آن نمی‌شود:خار
گماشته:پادو
گمان:وهم
لطیفه:جوک
لطیفه‌ها:هزلیات
لم یزرع:بایر
مردد:دودل
مسموم:سمی
مفت‌خور:سورچران
ملون:رنگارنگ
مورچه ریز:ذر
نقاش:نگارگر
نوع انسان:بشریت
نوعی زیرپوش:رکابی
نوعی فروش:مزایده
واحد پول روسیه:روبل
واسطه:میانجی

واسطه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وسیله واکس زدن:فرچه
ویراستار:ادیتور
کامپیوتر:رایانه
کشور آمریکای شمالی:هاییتی
کشور اروپایی:اندورا
یک دفعه:یک بار