جواب بازی جدولانه (2) 495  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 495 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آتیه:آینده
آلوده:ناپاک
ابزار شخم زدن:گاوآهن
اثر پائولو کوئلیو:بریدا
اثر رضا امیرخانی:مناو
اثر محمود گلابدره‌ای:پرکاه
اجداد:نیاکان
از انواع ابرها:کومولوس
از پیامبران:یعقوب
از چاشنی‌ها:سس
از حروف یونانی:دلتا
از سازهای ضربی:دف
با هم شدن:ایتلاف
باطراوت:شاداب

باطراوت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بدگویی کردن:هجا
برابری و مقابلی:موازات
برهنه:رت
بزرگ:گت
به سختی در آرزوی چیزی بودن:لک زدن
بیش از موعد مقرر آمده:زودرس
پایتخت پاراگوئه:اسونسیون
پدران:اجداد
پیش‌شماره:کد
تبدیل شونده:متبدل
تپانچه:تس
ترازوی‌اندازه‌گیری وزن‌های‌سنگین:باسکول
تن آدمی:کالبد
جاده ساخته و پرداخته:شوسه
جدا:سوا
جمع ادیب:ادبا
جهان:کیهان
حیوان گردن دراز:زرافه
خستگی:واماندگی
خشنود نیست:ناراضی
خطاب بی‌ادبانه:هی
در قفا:غیابا
درخت تسبیح:یسر
درست دانستن:تایید
دین نیک:به دین
دینداری:دیانت
راهرو:دهلیز
راهرو سقف‌دار هشت ضلعی:هشتی
رایگان:زب
رسم و عادت:آیین
رشوه دهنده:راشی
رنج و آزردگی:زحمت
روحانی دین هندو:برهمن
روزی‌ها:ارزاق
زبان عمده خاور میانه:عربی
زن شاعر:شاعره

زن شاعر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زیر پا ماندن:له شدن
سالخورده:پیر
ستاره دنباله‌دار معروف:هالی
سخت گرفتن:تشدید
سختی و عذاب:وبال
شاطر:نانوا
شهر اردبیل:سرعین
شهر اصفهان:شهرضا
شهر مازندران:نکا
شیرینی‌پزی:قنادی
طبیعت و سرشت:نهاد
طبیعی:نرمال
طرف چپ:یسار
عوض و بدل کردن:ابدال
قرابت:خویشی
قورباغه درختی:وک
گرفتنی است نه دادنی:حق
گمان بردن:ظن
گورها:قبور
لذت بردن:حظ
ماشین چاپ سریع:رتاتیو
متناسب:موزون
منسوب به پیامبر:نبوی
نادر:نایاب
نتیجه کار:بازده

نتیجه کار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نرخ:بها
نظیر و هماهنگ:قرینه
نفس نفس زدن:هناسه
نمایش‌سرا:تیاتر
نوعی خورش:اشکنه
نوعی ساز بادی:نی لبک
نیرومند:قوی
هم‌معنی:مرادف
کاتب:دبیر
کشتیبان:ناخدا