جواب بازی جدولانه (2) 496  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 496 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولیآب انگلیسی:واتر
آباد و معمور:دایر
آرایش و زینت:زیب
اثر الکساندر دوما:سفیدها وآبی ها
اثر شهره وکیلی:شهیر

اثر شهره وکیلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
احسان و نیکویی:منت
اداره اطفا حریق:آتش نشانی
الهه خورشید مصر باستان:را
ایالتی در آمریکا:مونتانا
بازی با سنگ و توپ:هفت سنگ
بخشش و کرم:سخا
بخیل:تنگ چشم
به پایان رساندن:اتمام
بوی بد:گند
بی‌درنگ:آنی
پایه و ستون:رکن
پسوند شباهت:آسا
تاخت اسب:تگ
ترشرویی:اخم
تمامیت:کلیت
تنها و منفرد:یکه
تهیدست:فقیر

تهیدست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جابجایی هوا:باد
جامه و لباس:کسا
جای بازگشت:ماب
جمع شیخ:شیوخ
جنس خانه زنبور عسل:موم
جوان:فتی
چین و شکن:یرا
حافظه:یاد
حزن و اندوه:هم
حیران و سرگردان:سردرگم
خاندان:دودمان
خدابیامرز:شادروان
خردسالتر:که تر
خورشید:شمس
خون‌بها:دیه
خوک نر:ساد
درمانگاه:مطب
درون دهان:کب
درون‌پوست:اندودرم
دستگاه بوجاری:خرمن کوب
دور دهان:نس
دیوانه:سودا زده
ذکر و دعا:ورد
ردیف:رج
روز عرب:یوم
روشن‌تر:انور
روی و رخساره:خد
زادگاه:وطن
زن‌بابا:نامادری
سخت کوفته و خسته:له ولورده
سر هر چیزی:نوک
سره:ناب
سیلی:تس
شدنی می‌شود:بادا باد
شکوه:فر
طفل:بچه
عادت و خوی:داب
عدد منفی:نه

عدد منفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عقل:خرد
علف خوردن چهارپایان:چرا
فیلمی از الیا کازان:ملاقات کننده ها
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:کاروانها
قدم:گام
گروه اسبان:خیل
گشودن:حل کردن
گوشت بریان:کباب
گیاهی است خاردار:گون
گیاهی خاردار:یز
مجموعه:ست
محل نگهداری کودکان‌بی‌سرپرست:پرورشگاه
مقابل:رویا روی
مقاومت:ایستادگی
میل کردن:روآوردن
ناپاکی:آلودگی
نشیمن پشت چهارپا:زین
نفی از ترسیدن:مترس
نمد زین:یون
نمونه خروار است:مشت
نوعی نوشابه الکلی:آبجو
هامون:دشت
هنوز گل نشده:غنچه
واحدی در سطح:آر
وحشی:دد
وسیله تعیین جهت باد:باد نما
کشور آسیایی:ترکمنستان
کشور خجسته:یمن
یاری دهنده:ممد