جواب بازی جدولانه (2) 5  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 5 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدول

آبخوست:جزیره

آبخوست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
با تجربه در نبرد:رزم آزما
دانای بی همتا:مزدا
رسم و عادت:آیین
زدودن گرد و غبار:گردگیری

زدودن گرد و غبار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شریک غم:همدرد
عادل:دادگر
عمل به دنیا آوردن:زایش
نوعی کوفته:یزدادی

نوعی کوفته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کنایه از مغرور و سرمست شدن به خاطر فزونی مال:هار شدن