جواب بازی جدولانه (2) 504  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 504 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب سمی:زهرآب
آموختن:تعلم
اثر محمد رحیم اخوت:نمی شود
از حروف الفبا:میم
از سوره‌ها:زمر
اسب چاپار:یام
اعتقاد قلبی:ایمان
امر از آمدن:بیا
اندیشه‌ها:تدابیر
ایالتی در آمریکا:آلاباما
بازی:لعب

بازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
به طور رسمی:رسما
بی‌آبرویی:ننگ
پایبند به قوانین:مقرراتی
پایتخت سوازیلند:لوبامبا
پرنده خوش آواز:قناری
پسوند مراقبت:بان
پشته بلند:تل
پشته خاک:تل
پوشیده:پنهان
پیشوا:راهنما
تازه:نو
تباه و هلاک:دمار
تحریر کردن:نگارش
ترک خفیف استخوان:مو
جای زیادی اشغال می‌کند:جاگیر
جدول‌ها:جداول
چرخش:دوران
چندین دایره:دوایر
چهارپا:ستور
چیزهای شگفت انگیز:عجایب
حرف پیروزی:وی
حرف ندا:یا
حشره آفت درختان:شته
خزنده گزنده:مار
خسته شدن:تنگ آمدن
در ظاهر امر:ظاهرا
درخور:بجا
دستور:امر
دهان عرب:فم
دوره تحصیلی:ترم
ذات چیزی:ماهیت
روشن کردن:تبیان
روشنایی:ضو
سمی:زهرآگین
سه کیلو گرم:من
سوغات قم:سوهان
شعر چهار مصرعی:رباعی
شهر استان فارس:گراش
شهر کرمانشاه:کنگاور
طاقت:یارایی
علت:سبب

علت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فرزند:ولد
فیلمی از جان فورد:مرد آرام
فیلمی از ساموئل خاچیکیان:دیوارشیشه ای
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی:جستجودرجزیره
فیلمی با بازی داوود رشیدی:تاتوره
قدرت و توانایی:وسع
متداول:معمول
مجسمه:تندیس
مخصوص به یک هفته:هفتگی
مرکب‌ها:مراکب
من عرب:انا
من و شما:ما
نابود:نیست
ناشناخته:نا مانوس
ناگهان:یکهو
نخ‌نما شده:کلیشه ای
نسخه برداشتن:رونویسی
نطفه:اسپرماتوزویید
نظر:نگرش
نقره:سیم
نهی از ترسیدن:مترس
نویسنده «حیوان»:میهن بهرامی
هدیه دیدن روی عروس:رونما
همگانی بودن:عمومیت
کالا:جنس

کالا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشت به امید باران:دیم
کنده‌کاری کردن:نقر
یار شنگول:منگول