جواب بازی جدولانه (2) 507  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 507 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب روستایی:او
آهن ساختمانی:تیرآهن
اثر ایوان تورگنیف:خاک بکر
اثر جواب مجابی:یکی وآن دیگری
اثر شهریار مندنی‌پور:ماه نیمروز
اثر علی شریعتی:آثارگونه گون
از جهات اصلی:شمال
از عناصر گازی:هلیم
از ماه‌های سریانی:ایار
استشمام کردن:بوییدن
اندرون دهان:نج
با حمیت:غیور
بازاری:کاسب
بازی تخته و مهره:نرد
بازیگر سگ های پوشالی:لیلااوتادی
بخشی از سوره:آیه
بداقبال:نگون بخت
بلبل:هزار

بلبل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بندپای سمی:رتیل
به پا خاستن:قیام
به دنیا آوردن:زا
به هوش باش:هان
پایتخت گینه استوایی:مالابو
پایتخت لتونی:ریگا
پست:دنی
پسوند شباهت:سان
تازه:نو
تازیانه:شلاق
ترک خفیف استخوان:مو
تصدیق آلمانی:یا
توانا:ذوالقدر
تکه پاره:لت
تیشه درودگری:تش
جنگ:نبرد
جوانمردی:کرم
چوپ خوشبو:ند
حاجت:نیاز
حالی کردن:فهماندن
خون عرب:دم
دادرس:یاور
دود کردن:دخ
دوره صد ساله:قرن
رخ:رو

رخ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رشته:نخ
رنگارنگ:ملون
زودرنج و حساس:نازک دل
زیرکی:هوش
زینت دادن:تزیین
ساحت و میدان:پهنه
ستم:ظلم
سر و وضع خوب پیدا کرده:نونوار
سرنیزه:سنان
صحرای خشک و بی علف:لغ
ضد گرما:سرما
طرف چپ:یسار
طعن و سرزنش:ژخ
طولانی‌ترین رود فرانسه:لوار
عدد خیطی:سه
عدد روستا:ده
غذایی‌بااسفناج و ماست:بورانی
فتوگرافر:عکاس
فرشته:سروش
فیلمی با بازی احمد نجفی:هتل کارتن
فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی:به نام پدر
قسمت اصلی شهر قدیم:شارسان
قورباغه درختی:وک
گل سرخ:رز
گواه:شاهد
لوله انتقال آب:شیلنگ
ماترک:ارث
مجرای آب بام خانه:ناودان
مجنون:دیوانه
مدارا کردن:مماشات
من و تو:ما
مهره بازی‌های شانسی:طاس
میوه مربایی:به
نابینا:روشن دل

نابینا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نجات دهنده:ناجی
نویسنده ایلیاد و ادیسه:هومر
نیکو:خوب
هرگز نه عرب:لن
هرکه‌خواهد جور هندوستان کشد:طاووس
همیان:بدره
واحد پول ایران:ریال
واحدی در سطح:آر
وام‌دهنده:داین
وام‌ها:دیون
وسیله دریافت و پخش صوت:رادیو
کشتی جنگی:ناو
کشور آفریقایی:کنیا