جواب بازی جدولانه (2) 508  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 508 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب منجمد:یخ
آفرین فرنگی:براوو
آفرینش زیبایی:هنر
ابزار بی‌ارزش و ناکارآمد:ماسماسک
ابزار خیاطی:سنجاق
ابزار و وسیله:آلت
اثر توماس مان:گناه کارمقدس
از ادات تشبیه:سا
از استان‌ها:سمنان
از توابع مثلثاتی:سینوس
امور کاملا آشکار:بدیهیات
باشگاه:کلوب

باشگاه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بامحبت:مهربان
بانگ:آوا
بجز:الا
بخت و اقبال:شانس
به راحتی و بدون مشکل:بلامانع
بیماری غشی:صرع
بیمناکی:خوف
پایتخت سوئیس:برن
پهلوان:یل
تئاتر:نمایش
تندرستی:سلامت
تنها و فقط:صرفا
توانایی:قوت
تیم فوتبال انگلیسی:وستهام
تیم فوتبال ایرانی:صبای قم
چای فرنگی:تی
چپق کوچک:پیپ
چگونگی:صفت
چندین جدول:جداول
چندین دفتر:دفاتر
حرف خوردنی:نون
خو گرفتن:تانس
دخل:درآمد
در بیمارستان کار می‌کند:بهیار
درماندگی:گرفتاری
درمانگاه:کلینیک
درویش و تنگدست:مفلس
دست عرب:ید
دسته‌ای از پستانداران:جوندگان
ذکر و دعا:ورد
راز:سر
رنج و سختی:مصیبت
روانه ساختن:ارسال
زمین دور از آب:لیا
زیر پا گذاشتن:پایمال کردن
سال ترکی:ییل

سال ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سبکی در ژیمناستیک:پارالل
سلطنتی و شاهی:کیانی
سوگند:یمین
شمیم:بو
شهر آذربایجان شرقی:میانه
شهر استان مازندرا:سواد کوه
شهر خراسان شمالی:درق
شهر سیستان و بلوچستان:دلگان
شهر کرمانشاه:جوانرود
شهری در استان هرمزگان:ده بارز
صدای افتادن:تلپ
صدای برخی حشرات:جیرجیر
ضربه کاری خورده:ناکار
ضرور و لازم:بایست
عنوانی در ارتش:سرکار
فرستنده:مرسل
فیلمی با بازی جمشید مشایخی:پسرزاینده رود
قعر جهنم:درک
قوی جثه:تناور
قیامت:رستاخیز
گیج و حیران:واج
مالک و صاحب:ذا
مجرد:عزب
مزه دهان جمع کن:گس
نسخه برداری کردن:رونویسی
نوشتن:نگارش
نیرو دهنده:مقوی
وقت و هنگام:گه
کارگر ساختمانی:بنا

کارگر ساختمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کارگردان فیلم «قاچاق»:استیون سودربرگ
کامل و بی‌عیب:تمام
یون مثبت:آنیون