جواب بازی جدولانه (2) 509  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 509 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب ترکی:سو

آب ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آتش عرب:نار
آشکار کردن:افشا
آغاز:شروع
آلیاژی از آهن:فولاد
ابزار نجاری:رنده
اتصال:پیوند
اثر ویکتور هوگو:بینوایان
احمق:کودک
ارادی:اختیاری
از سازهای بادی:نی لبک
از فرشتگان مغضوب:هاروت
از قصد:عمدی
از مذاهب بودایی:ذن
اشاره به دور:آن
اهلی:دست آموز
بازداشته شده:موقوف
بازیگر «به روح پدرم»:یوسف تیموری
بازیگر سریال خانه به دوش:علی صادقی
بالا آمدن آب دریا:مد
بدبخت شدن:شقاوت
برادر حضرت موسی:هارون
برای زیبایی به خود می‌آویزند:زیورآلات
بزرگ منشی:نب
به هم چسبیدن:جوش خوردن
به هوش باش!:هان
بی‌سر و پا:لات
بی‌نوایان:مساکین
بیماری زردی:یرقان
پدر بزرگ:نیا
پسوند راننده:ران
تازه:نو
تلخ عرب:مر
توقف کوتاه مسابقه:تایم اوت
تیزهوشی:ذکاوت
تیم فوتبال ایتالیایی:کی هوو
جهانی که در آنیم:دنیا
چوب مسطح و پهن:تخته
چیزی را به تماشا گذاشتن:نمایش
خانقاه:سردم
خشکی میان دریا:اداک
خو گرفتن:انس
خوب:نکو
خون:دم
خویشی و قرابت:نسبت
دستگاه خنک کننده:کولر
رشته باریک:نخ
روزانه:یومیه

روزانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
روش و قانون:هنجار
سازمان علمی و فرهنگی و تربیتی سازمان ملل:یونسکو
سرگشته:مدهوش
سنبل کوهی:فو
سیاهی:تاریکی
شلوار جین:لی
ضربان:پالس
فوتبالیست انگلیسی:رونی
فوقانی:زبرین
فیلمی از پیتر جکسون:موجودات آسمانی
فیلمی با بازی اکبر عبدی:ای ایران
فیلمی با بازی اکبر عبدی:هدف اصلی
فیلمی با بازی رامبد جوان:مکس
قدرت و توانایی:وسع
قوس:کمانه
گل نومیدی:یاس
گمان:ظن
لوس:ننر
لوله گوارشی:روده
مأیوس:نومید
ماده بیهوشی:اتر
مالک‌کردن‌دولت بربخشی‌ازصنایع:ملی کردن
مرتجع لاستیکی:فنر
مروارید:در
مسلط بودن:حاکمیت
مشهور:نامی
نظاره کردن:دیدن
نهال نازک پای درختان:پاجوش
نهر:رود
نوعی گهواره:ننو
هراس:بیم

هراس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همیشگی:سرمدی
ورزش مفرح آبی:شنا
کشتن محکومین با گلوله:تیرباران
کشنده واگن‌ها:لکوموتیو
کشور آسیایی:یمن
کلمه تصدیق:آری