جواب بازی جدولانه (2) 513  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 513 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آغاز:اول
آگاهی:هوش
آهسته حرف زدن:نجوا
اثر بالزاک:شوانها
اثر برتراند راسل:شاه راه خوشبختی
اثر شاتوبریان:رنه
اثر محمد بهارلو:بانویلیل
از اجداد رستم:نریمان
از خواهران برونته:آن
از شهرهای استان خوزستان:گتوند
از گیاهان علوفه‌ای:شبدر
از مواد معطر با طعم سوزاننده:وانیلین
استوار شدن:ثبوت
بادکش کردن و خون گرفتن از بدن:حجامت
بخش:ناحیه
بزرگان طریقت:اوتاد
بسیار:بسا
بسیار سرد شدن:یخ کردن
پایتخت تیمور شرقی:دیلی
پرخطر:نا امن

پرخطر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پول فلزی:سکه
تراشیدن:حک
تصدیق روسی:دا
تیم فوتبال ایتالیایی:آتالانتا
تیم فوتبال فرانسوی:سنتاتین
جراحت:ریش
جهت:سو
جوی:نهر
چشمه جوشان:زهاب
چگونگی:کیفیت
چهره:سیما
حرف دهن کجی:یی
حیله:نارو
خردسال‌تر:که تر
داد و فریاد:هوار
دار و ندار:هست ونیست
دارای نام نیک:نامور
درخت:شجر
دلیل‌های آشکار:بینات
دوری:هجر
دوستی:ود
دوستی:وداد
راه راست نمودن:هدایت
رسمی بودن:رسمیت
روشنی:نور
سبزی خوشبو:ریحان
سر:راز
سیاه و تاریک:دیجور
سیلی:لت
شاخه نورسته:شنار
شهد:نوش

شهد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر اصفهان:خمینی شهر
شهر اصفهان:لنجان
شهر رازی:ری
شهری در انگلستان:هال
طریقه راهبان:رهبانیت
عدد فوتبالی:اا
عضوی از بدن:ران
فرومایه:خس
فوتبالیست برزیلی:نیمار
فوتبالیست پرتغالی:نتو
فیلمی از امراله احمدجو:شاخه های بید
فیلمی با بازی باران کوثری:میزاک
فیلمی با بازی سعید راد:همراهان
قسمتی از بدن:ران
قوم کم‌حرف:لر
گوارا:هنی
لبخند:تبسم
مبلغ مسیحیت:میسیونر
منسوب به هنر:هنری
ناپدید:گم
ناشناخته:نامانوس
نان کوچک:نانک
ندا داده شده:منادی
نظر:دید
نویسنده عمارت‌وایلدفل:آن برونته
نیستی:فنا

نیستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هر چیز شبیه دندان:دندانه
واحد سنجش قدرت زلزله:ریشتر
کاهو:خس
کشور آفریقایی:تانزانیا
کشور آمریکای شمالی:مکزیک
کناره:دامنه
کودک پدر مرده:یتیم