جواب بازی جدولانه (2) 515  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 515 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آهنگر:نهامین
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری:هوانورد
اثر آندره ژید:درتنگ
اثر الکساندر پوشکین:زندانی قفقاز
اثر داستایفسکی:همیشه شوهر
اثر هوشنگ گلشیری:کریستین وکید
از استان‌ها:یزد
از رنگ‌ها:نارنجی

از رنگ‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سوره‌ها:جن
از شعائر مذهبی:روزه
از ماه‌های سریانی:ایار
افسون:منتر
اندک:کم
انکار:حاشا کردن
بازی کامپیوتری:گیم
بازیگر فیلم ایران برگر:حمید گودرزی
بالاپوش:ردا
بانگ و آواز:غو
بدین معنی:یعنی
براهین:ادله
بستن و دوختن:رتق
بلبل:هزار
به تأکید:اکیدا
بی معطلی:بی درنگ
پابند چیزی بودن:تقید
پایتخت ایتالیا:رم
پرنده زیبا:قو
پناهگاه:ماوا
پنبه پاک نکرده:وش
پوشاننده:ساتر
تسخیر شده:مسخر
تصدیق آلمانی:یا
تصدیق ایتالیایی:سی
تنها و یگانه:فرد
توانایی:یارایی
تیر پیکان‌دار:یب
تیم فوتبال آلمانی:اگزبورگ
چله کمان:زه
حرف درد:آخ
حرف دهن کجی:یی
خدای عشق یونان باستان:ونوس
خسیس:کنس

خسیس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خطر کردن:ریسک
خواب:نوم
درون دهان:بج
دست بر قضا:اتفاقا
دیگدان:اجاق
رستنی بی‌ریشه و ساقه و برگ:جلبک
رفتار خشک و جدی:رسمی
روز نیست:شب
سبز زرین:طاووسی
سست و بی‌اساس:واهی
سگ بیمار:هار
سنگین:گران
سوی و طرف:زی
شهر ایتالیا:ونیز
شهر رازی:ری
شکوه و جلال:فر
طاقچه:رف
طرف:ور
طرف چپ:یسار
عبادت‌ها:طاعات
عدد فوتبالی:اا
عصر معروف کارتونی:یخبندان
علم و دانش:فرهنگ
فوتبالیست اسپانیایی:گارسیا
فوتبالیست ایتالیایی:دهروسی
قالب طلا:شمش
قطعه احتیاطی:یدکی
گروه و دسته:فوج
گونه‌ای آواز مذهبی:مولودی
لوده و مسخره:دلقک
مادر عرب:ام
مجموعه اشیای صحنه نمایش:دکور
مظهر لاغری:نی
معنی و مفهوم:مفاد
مقدار پول:مبلغ
منسوب به تن:تنی
موافق و متحد:هماهنگ
ناگهان:یکهو
نگهبان آتش مقدس:اتربان
نیمروز:ظهر
هذیان:یان
هم‌معنی:مترادف
هیزم:هیمه
کتاب حضرت داوود (ع):زبور

کتاب حضرت داوود در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور آسیاب های بادی:هلند
کنایه از جاسوسی:آدمفروشی
کوچکتر:که