جواب بازی جدولانه (2) 520  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 520 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آشفتگی:اغتشاش
ابزار کندن:بیل
ابهام:پوشیدگی
اثر امیل زولا:نانا
اثر محمد رحیم اخوت:نیمه سرگردان ما
اثر نیما یوشیج:آهو و پرنده ها
از اعیاد مسیحیان:پاک
از حالات ماده:جامد
از سازهای زهی:گیتار
امر بزرگ:شان
باعث قطع درآمد دیگران:نانبر
بت:بغ
به پرواز در آوردن:پراندن
به لرزه در آوردن:لرزاندن
پشیمانی:ندم

پشیمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پهلو:جنب
تازه و باطراوت:شاداب
تحریر کردن:نوشتن
تزویر و حیله:ترفند
ثمر دهنده:بارور
جاده:راه
جعبه شعبده‌بازان:شامورتی
جنس نوعی ظرف:چینی
جهت:سو
حیوان:جانور
خداوندی:ربوبیت
خدای درویش:هو
خفه شده در آب:غرق
خلاص شده:رها
درون دهان:بج
درون، میان:ضمن
دریای بسیار بزرگ:اقیانوس
دست:ید
دگرگون شدن:تبدل
رود ایتالیا:پو
رودخانه:نهر
سالن:تالار
سرجوخه نیروی دریایی:سرناوی
صف:رده
ضمیر سوم شخص جمع:ایشان
طبابت:پزشکی
طرد شده:رانده
عالی و برتر:تاپ
عدد منفی:نه

عدد منفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عظمت و شکوه:دبدبه
علاج:درمان
عمارت:ساختمان
غذای زمین کشاورزی:کود
فاصله بین دو پرده نمایش:آنتراکت
فاقد:عاری
فخر کننده:فاخر
فوتبالیست هلندی:روبن
فیلمی از پیتر جکسون:هابیت
فیلمی از میلوش فورمن:رگتایم
فیلمی از وودی آلن:چیزی غیرازاین
فیلمی با بازی امین حیایی:بوی بهشت
فیلمی با بازی جیمز استوارت:مهمیزبرهنه
گاوباز:ماتادور
گره:بند
گروه و دسته:فوج
گزارش کوتاه چاپی:بولتن
گشوده:وا
گندیدن:تعفن
گیاهی با پیاز خوردنی:موسیر
ماه کامل:بدر

ماه کامل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
متذکر:یادآور
مژده رسان:بشیر
ممیزی:سانسور
موج:خیزآب
موردها:موارد
نصیب:سهم
نمایش تلویزیونی:شو
نوشته شده:مزبور
واحد مقاومت الکتریکی:اهم
کتاب ابن سینا:قانون
کچل:تاس
کرانه و سو:شق
کوفتن:زدن