جواب بازی جدولانه (2) 522  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 522 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آبگیر:ژی
آسان‌بر:آسانسور
آفرین فرنگی:براوو
آواز دهنده:هاتف
ابر نزدیک زمین:مه
اثر احمد محمود:مول
اثر پوشکین:ضربه آتشین
اثر فرزانه کرم‌پور:ضیافت شبانه
از القاب اروپایی:لرد
از چهار عمل اصلی ریاضی:جمع
از سوره‌ها:سبا
استفراغ:قی
اشاره به دور:آن
الهه خورشید:رع
باب روز:مد
باغ انار:نارستان
برتری داشتن:ترجیح
برگه شراکت:سهام
بوی رطوبت:نا
بی‌خطر:امن
بیکاره و فقیر:لاتولوت
پاک شدن از تهمت:برایت
پراکنده کردن:پاشیدن
پروردگارا:یارب
تظاهر:ریا
تله و دام:فغ
تیم فوتبال آلمانی:وردربرمن
تین:انجیر
ثریا:پروین
جد رستم:نریمان
جدید:نو
جهت بر آمدن آفتاب:شرق
جوجه‌تیغی:راورا
چاقوی آشپزخانه:کارد
چیره‌دست:ماهر
حرف پیروزی:وی
حقیقت:واقعیت
حکیم و خردمند:بخرد
خدای درویش:هو
خوش طالع:نیک اختر
درخت پر شاخ و برگ:نارون
دومی:ثانویه
راندن مزاحم:دک کردن
رایزنی:مشاوره
رنگ‌ها:الوان
روز قیامت:یوم الحساب
زن دوک:دوشس
زه کمان:وتر
زیر پا ماندن:له شدن
سالخورده:مسن
سرد شدن:برودت
سنجیدن:قیاس
سوت:صفیر
شادمان:مسرور
شش:ریه
شعر بیانگر احساسات:غنایی
شگرد:لم
شهر خراسان جنوبی:زیرکوه
شهر هرمزگان:میناب
شهر یزد:میبد
صف و رده:رج
صفحه اینترنتی:وب
ضمیر وزنی:من
طایفه:ایل
فاقد راه خروج:بن بست
فرماندهی قشون:سپاه سالاری
فیلمی با بازی مجید مظفری:ساوالان
فیلمی با بازی هنری فاندا:لیدیایو
قابلگی:مامایی
قطعه احتیاطی:یدکی
قوم کم حرف:لر
قوی چثه:تناور
گرفتاری:بلا
گرفتگی زبان:تاتا
گستاخ:جسور
گشوده:وا
گمراهی:ضل
مذکر:نر
مطیع:رام
میوه ترش و شیرین:لیمو
نابینا:روشندل
نصیب‌ها:سهام
نگهبانی:پاس
واحد پول چین:یوان
واحدی در سطح:آر
واگذار کردن:سپردن
وظایف:تکالیف
کاغذفروش:وراق
کاهو:خس
کرک و پشم:پت
کشور آسیایی:عمان
کلام پرسش:ایا
یار عذرا:وامق