جواب بازی جدولانه (2) 530  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 530 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آگاهی و وقوف:دانایی
آماس:پف
آهو:جیران
آواز دهنده:هاتف
اثر ابراهیم گلستان:مدومه
اثر شاتوبریان:نبوغ مسیحیت
ارتباط تلفنی:تماس
از حروف الفبا:شین

از حروف الفبا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از حروف یونانی:گاما
از خنده می‌روند:ریسه
از سوره‌ها:قیامه
امیر قبیله بزرگ:بگ
بالا آمدن آب دریا:مد
بانگ و آواز:ندا
برگرداندن:پس آوردن
به سوی:فا
بوی رطوبت:نا
پایتخت بوتسوانا:گابورون
پراکندگی:نشر
پرنده نامه بر:کبوتر
پشت:بک
پیشخدمت:فراش
ترس و بیم:نهیب
تیغ گیاه:خار
تیم فوتبال اسپانیایی:ایبار
تیم فوتبال ایرانی:ذوب آهن
جای سیل‌گیر:مسیل
جایز:روا
جذب:ربایش
چه بهتر:فبها
چه کسی:که
چوبدستی جنگی:چماق
چیز:شی
حریص و طماع:آزور
خدای درویش:هو
خردسال:نونهال
دراز:طولانی
درخت پر شاخ و برگ:نارون
درخت زبان گنجشک:ون
درون دهان:بج
دفعه و مرتبه:باره
دو دلی:ریب

دو دلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دور بازی:راند
رعد:تندر
رود آرام:دن
رود جنوب غربی ایران:مارون
زر ناسره:ماخ
زمین بی آب و شوره‌زار:کویر
زوبین:مک
ساختار:سازمان
سال ترکی:ییل
سال‌ها:سنوات
سپیدار:پد
سرگشته:هاج
سره:ناب
سنگ عصاری:غن
سنگین:گران
سیاره زحل:کیوان
شبانگاه:مسا
شمشیرها:سیوف
شهر استان ایلام:مهران
شهر قزوین:الوند
شهر گلستان:رامیان
طریقه و روش:سیرت
عارضه:پیامد
عاقبت:سرانجام
عدد ماه:سی
فربهی:سمن
فیلمی با بازی ایرج قادری:دوانسان
فیلمی با بازی پارسا پیروزفر:مرسدس
فیلمی با بازی جمشید هاشم‌پور:هیوا
قسمتی مجزا از سالن:غرفه
گربه عرب:هر
گردش:سیران
مجموع وزرای دولت:کابینه
مجموعه:ست
مذکر:نر
مرز و بوم:سرزمین
مسئول‌ حساب و کتاب‌شرکت:حسابدار
نشان دهنده طول جغرافیاییکنصف النهار
نمک اسید کلریک:کلرات
نوعی سلاح سرد:تبرزین
نوک کوه:قله
نویسنده «اولیس»:جیمزجویس
هراس:ترس

هراس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
واحدی در سطح:آر
ورزش قدرت و تعادل:ژیمناستیک
کارگردان تایتانیک:جیمزکامرون
کارهای خارق العاده صالحان:کرامات
کرانه آسمان:افق
کشور آفریقایی:نامیبیا
کلمه افسوس:آه