جواب بازی جدولانه (2) 533  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 533 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب دهان:خدو
آمیخته با طلا:زراندود
آواز خواننده:مترنم
اثر جواد مجابی:پنیر بالای درخت
اثر ژولین گرین:موییرا
اثر سبکتکین سالور:گرشاسب
از سوره‌ها:جن
از میوه‌ها:سیب
انرژی یافتن:حال آمدن
با لحن تند:شدید اللحن
باتجربه:کاردیده
باد سمت مشرق:صبا

باد سمت مشرق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بالا:زبر
بحبوحه و هنگامه:گیرودار
بذله‌گو:شوخ
برزن:کوی
بند پای زندانیان:لگ
به حضور خواستن:استحضار
به نام خدا:بسم الله
پایتخت آنگولا:لواندا
پایتخت السالوادور:سانسالوادور
پهنه زمین:میدان
پیامبری:رسالت
پیوسته:مداوم
تارمی:نرده
تصدیق نجار:اره
تله:دام
تمام و کامل:تام
تنگ:ضیق
تیر پیکان‌دار:یب
تیره‌ها:قبایل
تیم فوتبال فرانسوی:مونپلیه
جامه کهنه سوده:جرد
جان و روان:روح
جایز:روا
جوان شدن:فتا
چندین عنصر:عناصر
حد و اندازه:شمار
حرف ندا:یا
حقیقت هر چیز:ذات
خواری و زبونی:ذلت
داد و فریاد:هوار

داد و فریاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
در بزرگ:درب
در دل برخی آب می‌شود:قند
درخت نارنج:نارنج بن
درمانده و سرگشته:هاج
دست عرب:ید
دو گواهی:شهادتین
دیده:بصر
راندن مزاحم:دک
روز عرب:یوم
روزه گرفتن:صوم
رویت کردن:دیدن
ریسمان:رسن
سده:قرن
سروری و فرماندهی:ریاست
سلطان جنگل:شیر
شعله آتش:الاو
شهر اصفهان:کاشان
شهر مرکزی:نیمور
شکیبا:باحوصله
شیمی حیات:بیوشیمی
طریق:راه
ظلم:ستم
عشوه‌گر:لوند
عضو پرواز:بال
علم و دانش:دانایی
عوض:بدیل
غمگین:آسی
فیلمی از یداله صمدی:کلانتری غیرانتفاعی

فیلمی از یداله صمدی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قرارگاه:نشیمن
قرض و دین:وام
قرن:صده
قوت:نیرو
لازم و بایسته:حتم
لاکن:بلکه
مراد و مقصود:نیت
مرغ می‌رود:جا
مظهر لاغری:نی
منسوب به آخرت:اخروی
منوال:روش
نابینا:کور
نویسنده «گل های رنج»:شارل بودلر
واصل:متادی
کارکرد:راندمان
کنایه از کودک شرور:آتش پاره