جواب بازی جدولانه (2) 535  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 535 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آقای اسپانیایی:دن
آقای اسپانیایی:لی
اثر منیرو روانی‌پور:کنیزو
از ادات پرسش:چی
از دست دادن:فقدان
از روی ضرورت:لزوما
از مراکز استان‌ها:یاسوج
از میوه‌های گرمسیری:موز
استعداد:قابلیت
اصول:ریوس
افکندن:رمی
برهنه:رت
بسیار شک کننده:شکاک
بغل:بر
بلد:راهنما
به تنهایی:یک تنه
به دنیا آوردن:زا
پاره آتش:سینجر
پایتخت آرژانتین:بوینوس آیرس
پایتخت اکوادور:کیتو
پایتخت ایتالیا:رم

پایتخت ایتالیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پروفسور حیوانات:بز
پیوسته:متحد
تلخ عرب:مر
تن:اندام
جانب:سوی
جمعا:روی هم
چرخ چاه:دولاب
چوب خوشبو:ند
حالتی در دریا:مد
خداوند:رب
خطاب بی‌ادبانه:هی
دارار رابطه با موضوع:ذیربط
درشت و خشن:ناملایم
دریا:یم
دلیر:شجاع
دور انداختنی‌ها:اسقاط
دور دهان:نس
دوشیزه:باکره
راست ایستاده:هج
رجحان:برتری
رقیب:هماور
رنجاندن:آزردن
روپوش زمستانی:پالتو
زنان:نسوان
سازمان:موسسه
ساکنان:اهالی
ستایش کردن:ستودن
سرزنش:نکوهش
سرنگون:وارونه
سزاوار بودن:جاداشتن
سست شدن:وادادن
سوسن زرد:وج
سیاه و تیره:مشکین
شامه‌نواز:بو
شایسته:روا
شب جلوه می‌کند:شبنما
شخص:کس
شمشیرزن:سیاف
شهرداری:بلدیه
شهری در ایتالیا:ورونا

شهری در ایتالیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهری در ایلام:ملکشاهی
شیر دهنده:دایه
صدای پشه:وز
صفت سرو:سهی
ضمیر فرانسوی:وو
عروسک معروف:باربی
عشوه آمدن:نازکردن
فرزند فرزند:نبیره
فوتبالیست پرتقالی:نتو
فیلمی با بازی مجید مظفری:غریب هومه
قطعی برای کتاب:وزیری
گروه‌ها:اجتماعات
گشودن:بازکردن
گوارا:هنی
لطیفه‌ها:هزلیات
لعاب:ورنی
لقبی اشرافی در اروپا:کنت
لوس:ننر
ماه شاعرانه:مه
مخترع تلفن:بل
مظهر لاغری:نی
مقابل:ازا
میوه قرآنی:زیتون
نااستوار:لق
نشانه مفعولی:را
نقش، انگاره:ایماژ
نمایان:مریی
نیکی کردن:احسان
هوشیاری:زیرکی
هیئت منصفه:ژوری

هیئت منصفه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
واژگون:نگون
ویتامین انعقاد خون:کا
کشور آفریقایی:نیجریه
کمک کننده:یاریگر