جواب بازی جدولانه (2) 536  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 536 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب دهان:خدو
آش:با
آماده شدن خمیر:ورآمدن
ابر نزدیک زمین:مه
اثر پائولو کوئلیو:چون رود جاری باش
اثر دافنه دوموریه:پرندگان
احمد محمود:غریبه ها

احمد محمود در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ارزاق:خواربار
ارمغان:هدیه
از روی اجبار:قهرا
از سازهای ضربی:دف
از مذاهب بودایی:ذن
بانگ و آواز:آوا
بانگ و خروش بر آوردن:غرنبیدن
بذله‌گوی:لوده
برادر مادر:خالو
بی‌صدا:صامت
پاره پاره:ریش ریش
پاک از گناه:بری
پرنده خوش آواز:بلبل
پسر:پور
پهلوان:گو
پولی که بابت خدمتی پرداخت می‌شود:شهریه
پیمودن:طی
تنبل جالیزی:کدو
جهت:سوی
جهش و پریدن:پرش
جیوه:سیماب
چپاول:یغما
حرف درد:آخ
خالص و بی‌غش:یکرو
خرده سنگ های ریز:شن
در حال دویدن:دوان
دستورات:فرامین
دفع کننده:دافع
دوری کننده:رویگردان
دیرینگی:ازلیت
رأس:سر
راندن:طرد
رزق:روزی
رنج و محنت:لگ
رودی در فرانسه:لوار

رودی در فرانسه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سال:سنه
ستمکار:جابر
سیر شده از آب:سیرآب
سیم و زر ناخالص:ماخ
شراب انگوری:می
شهر خوزستان:بهبهان
شیب رو به پایین:سرازیری
صمیمی:یک دل
طلا:زر
عادی:نرمال
عدد قرن:صد
عدد ورزشی:دو
عظیم الجثه:یغر
فارق‌البال:آسوده خاطر
فرهنگ آموختن:تادب
فروتنی کردن:کرشیدن
فلس ماهی:کچ
فیلمی از کلینت ایستوود:نابخشوده
فیلمی با بازی اکبر عبدی:افراطیها
فیلمی با بازی ایرج طهماسب:رفیق بد
فیلمی با بازی شبنم قلی‌خانی:جوجه اردک من
فیلمی با بازی نیکی کریمی:زنها فرشته اند
قلاب:چنگک
قوت لایموت:نان

قوت لایموت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مایه روشنی چشم:قره العین
محل اردو زدن:اردوگاه
محلولی‌که‌به‌شخص اسهالی دهند:اوآراس
مخفف شاه:شه
مشهور:بنام
منسوب به هنگام زاده شدن:مادرزاد
موی شیر:یال
میان‌تهی:جف
نام خدا در تورات:یهوه
نپخته:نارس
نگهبان:مراقب
نهر:رود
وجود داشته:بوده
وسیله:الت
وسیله جلوگیری از بارداری:آی یودی
کاغذ روزنامه:وب
کسی که چیزی را بفروشد:فروشنده
کشور آسیایی:هند
کشور آفریقایی:موریس
کشور آمریکای جنوبی:اروگویه
کشور اروپایی:سوییس
یک دور بازی تنیس:گیم
یکبار زدن:ضربه