جواب بازی جدولانه (2) 539  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 539 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولیآب عرب:ما
آشکار:هویدا
آمرود:مل
آنچه توان بزداید:طاقت فرسا
آکنده:پر
آینده:آتیه
اثر امیر عشیری:سیاه خان

اثر امیر عشیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پا:رد
اثر جیمز جویس:تبعیدی ها
اجداد:نیاکان
اختاپوس:هشت پا
از حشرات:زنبور
از درختان همیشه سبز:شمشاد
از دوران‌چهارم زمین‌شناسی:یخبندان
از سازهای زهی:ویولا
از سبزی‌های خوراکی:نعناع
از سوره‌ها:زمر
از سیارات منظومه شمسی:نپتون
اسب ترکی:آت
اسرار:رازها
اندازه گرمی هوا:دما
اندوخته‌ها:ذخایر
انس گرفته:مالوف
بازرگانی:تجارت
بانگ و آواز:ندا
بخار دهان:ها
بدگویی::ذم
برگ برنده:آس
بلند و واضح:رسا
به جوش آمدن:غلیان
بیماری ریوی:سل
پارچه پاک کردن صورت:رومال
پایتخت کانادا:اتاوا
پدر و مادر:والدین
پراکندگی:شت
پرهیزکار:اتقا
پیامدها:نتایج
پیشوای مذهب لامایی:لاما
تقویم:روزشمار
توان:بنیه
تیر پیکان‌دار:یب
تیم فوتبال انگلیسی:سوانسی
جامه:کسا
جان خود را برای کسی می‌دهد:فدایی
جستجو کردن:کاویدن
حالی کردن:فهماندن
خبرچین:جاسوس
خندان:بسیم
خوب‌رویی:وجاهت
دارای جلای فلزی:متالیک
دارویی که آنرا بجوشانند:جوشانده
درخت زبان گنجشک:ون
درنگ کننده:متانی
دشنام:ناسزا
دماغ:مخ
رئیس جیمز باند:ام

رئیس جیمز باند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رفع کدورت:آشتی
روغن و چربی:په
زائو ترسان:آل
زهر بدون پادزهر:هلاهل
سال‌ها:سنوات
سرزنش:شماتت
سرسرای بزرگ:لابی
سره:ناب
سقف:سغ
سوی و طرف:زی
سیاه و تاریک:دیجور
شاکی:گله مند
شرح و توضیح:بیان
شلوار جین:لی
شهر خوزستان:مسجد سلیمان
شهر فارس:فسا
ضد:مخالف
ظن:گمان
عود:ند
فرزندزاده:نوه
فوت شده:متوفی
قدرت:نیرو
قوس:کمانه
گرد کردن:جمع
گورها:قبور
لبه تیغ:یلمان
مخفف اگر:ار
مدرس دانشگاه:استاد

مدرس دانشگاه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
معروف به بدی:بدنام
مهارت و چالاکی:تردستی
مکتب‌ها:مکاتب
میان:لا
نشانه:آیت
نشانه مفعولی:را
وحشی:دد
کاهو:خس
کثیر:جم
کشور آسیایی:مالزی
یک دنده:لج