جواب بازی جدولانه (2) 54  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 54 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

پایتخت مالزی:کولالامپور
گیاه دارویی جوشیده در آب:جوشانده

گیاه دارویی جوشیده در آب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناله و زاری:شیون
خوراک کفش:واکس
گرداتگرد دهان:نس
بالا آمدن آب دریا:مد
هیاهو و سروصدا:هلهله
اشعه مجهول:ایکس
نشستن:جلوس
اشاره به دور:آن  
سرای مهر و کین:دل
از پیچیدگی در آوردن:ساده کردن
عدد خیطی:سه
آواز دهنده:هاتف
سرسرا:هال
راه:جاده
ستمگر:جبار
داغ و صفتی برای چای:لبسوز
به طور قطع:البته
نوعی هواپیمای جنگی:بمب افکن

نوعی هواپیمای جنگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کمیابی:ندرت
پور:پسر
وسنی:هوو
قبول نشده:رد
تیره و تار:کدر
پیش شماره:کد

پیش شماره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پزشکی که کشغول گذراندن دوره تخصصی است:رزیدنت