جواب بازی جدولانه (2) 540  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 540 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آلرژی:حساسیت
آمیخته به هم:قره قاطی
اتاق تهیه چای:آبدارخانه
اثر الکساندر دوما:اسکانیو
اثر فهیمه رحیمی:باران

اثر فهیمه رحیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر فهیمه رحیمی:پنجره
اثر محمد علی جمال‌زاده:مرکب محو
از اجرام آسمانی:سیاره
از استان‌ها:یزد
از حروف الفبا:میم
از سوره‌ها:اسرا
از ماشین‌های راهسازی:بولدوزر
از کار افتاده:زواردررفته
استوار:راسخ
الم:درد
امیدوار:راجی
بازی برد و باخت:قمار
باقی گذاشتن:ابقا
بچه گوسفند:بره
بدیع:نو
برادر پدر:عم
بسیار خوب:باشه
بعضی اوقات:گاه گدار
به ناز و نعمت زیستن:تنعم
پایتخت کامرون:یایونده
تصدیق آلمانی:یا
تنها:مفرد
توانایی:قوت
جد:نیاک
چاشنی چای:قند
چهار:اربع
چوب خوشبو:ند
حیات:زیست
خدای درویش:هو
خم کوچک:خمره
خوش‌خوان:قرا
خوشحال:شاد
دارای پوشش اسلامی:باحجاب
داروی زدودن موهای زاید:واجبی
در:باب
در بزرگ:درب
در رأس اداره قرار دارد:رییس
دندان فیل:عاج
دو یار همقد:اا
راه و روش پیامبر:سنت
روانه شده:رفته
زمان پرداخت وام:سررسید

زمان پرداخت وام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ساختمان:بنا
ساز شاکی:نی
سالخورده:پیر
سمت:ور
شهر استان فارس:سپیدان
شهر خوزستان:رامشیر
شهر سمنان:ارادان
شهر کرمان:شهربابک
طولانی:دراز
عدد ورزشی:دو
عضو مجلس بزرگان:سناتور
عنصر صنعت کبریت سازی:گوگرد
غمباد:گواتر
فرخنده:متبرک
فصاد:رگزن
فوتبالیست ایتالیایی:مارکیزیو
فیلمی با بازی لادن طباطبایی:خیابان یکطرفه
فیلمی با بازی نعمت‌الله‌گرجی:یک روزگرم
قمر مصنوعی:یو
گروه:اکیپ
گل سرخ:رز
گوارا:هنی
گوشه‌گیر:خفی
لشکریان:جنود
مضطرب:اندیشناک
معین کننده ارزش چیزی:ارزیاب
مقیاس طول:پا
منوال:رویه
موضوع انشا:تم
نت چهارم:فا
نرخ:بها
واحدی در سطح:آر
وحشی:دد
وسعت دادن:توسعه
وسیله پر صر و صدای مزاحم:قارقارک
وسیله راندن قایق:پارو
وعده دادن:قول دادن
کارگردان فیلم موش‌هاوآدم‌ها:لوییس مایلستون
کتف و شانه:خا
کشنده واگن:لکوموتیو
کلاغ:غراب

کلاغ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کلمه شگفتی:وه