جواب بازی جدولانه (2) 543  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 543 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آشامیدن:نوشیدن
آفت و آسیب:پتیاره
اثر احمد محمود:مول
اثر شارلوت برونته:جین ایر
از اسبان پیامبر:دلدل
از رسانه‌های جمعی:رادیو
انسان‌های شریف:نجبا
بازی نفس گیر:زو
باطل شدن:هدر
باغ:بستان

باغ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باهم:توامان
بسیار روان:سیال
بلندطبع:والامنش
به دنیا آوردن:زا
بوی ماندگی:نا
بیکاره و تنبل:لش
پایتخت آنگولا:لواندا
پوستین:وت
پیامبر صبور:ایوب
تلف شده:نفله
تن و بدن:اندام
تیم فوتبال فرانسوی:لیون
جانشین:بدیل
جانور آدم‌نما:آران گوتان
جد:نیا
جمع جزیره:جزایر
جمع ناموس:نوامیس
جنس پاکت ضد آب:نایلون
چرک و ریم:رین
حرف ندا:یا
خرامیدن:فره
خرده سنگ های ریز:شن
خشک و شکننده:ترد
خشکی مزاج:یبوست
خطاب بی‌ادبانه:هی
خطی که زاویه را نصف می‌کند:نیمساز
خواست:ارادت
خوشحال:شادمان
خیمه بزرگ:هواری

خیمه بزرگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درون کاسه سر:مغز
دستگاه نساجی:هف
دیروز عرب:امس
روز به دنیا آمدن:زاد روز
زاد سفر:توشه
زدن قلب:ضربان
زیرجامه:تنبان
ستاره:تارا
سخن کنایه آمیز:بودار
سزاوارتر:اولی
سنگین:وزین
شاخه نورسته:شنار
شانه خالی کردن:طفره رفتن
شبکه:نت
شمیم:بو
ظرفیت و طاقت:جنبه
عاقلی:هوشیاری
عجیب به نظر رسیدن:غریب آمدن
غنیمت شمردن:اغتنام
فریاد زدن:جارکشیدن
فیلمی از اصغر هاشمی:درآرزوی ازدواج
فیلمی با بازی اکرم محمدی:آوای دریا
فیلمی با بازی رامبد جوان:دیوودلبر
گاری:ارابه
گریزنده:هارب
گریه با سوز و گداز:زار
گریه سوزناک:زاری
گودال:لان
لازم و بایسته:حتم
لبه تیغ:یلمان
مانند:چون
ماه اول میلادی:ژانویه

ماه اول میلادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مجرای خون:رگ
مجموعه:ست
مشاورت:رایزنی
معالجه با آب:آب درمانی
منقار کوتاه:نک
نسل و فرزند:سلاله
نمایشنامه‌نویس آلمانی‌قرن‌بیستم:برتولتبرشت
نوشته پست کردنی:نامه
هرزگی:لش بازی
هرگز نه عرب:لن
کارگردان «یک ذهن زیبا»:رانه آوارد
کتاب مجتهد:رساله
کلمه تعجب:وا
یک دنده:لجوج