جواب بازی جدولانه (2) 547  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 547 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آش:با
آشکار کننده:مجسم
آگاهی و وقوف:دانایی
آموختن:یادگرفتن

آموختن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آن گونه:چنان
ابزار بالا رفتن:نردبان
اثر فهیمه رحیمی:ابلیس کوچک
از پیامبران:یعقوب
از جنس فرش مالیدنی:نمدین
از شهرهای استان کرمانشاه:گیلانغرب
از فراورده های گوشتی:کالباس
اسب باری:یابو
انسان های شریف:نجبا
ایزد نگهبان آب:آبان
ایستگاه قطار راه آهن:گار
باحمیت:غیور
بازداشتن:نهی
بانگ و آواز:غو
بت:بغ
بددل:غر
بیماری سگی:هاری
بیماری سگی گرفتن:هارشدن
پزشک:دکتر
پناهگاه:ماوا
پوشاک پا:جوراب
ترازو:میزان
تیم فوتبال اسپانیایی:کوردوبا
ثروت:دارایی
جانشینی:نیابت
چای فرنگی:تی

چای فرنگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حافظه:یاد
حامی:هوادار
حرف پیروزی:وی
حرف دهن کجی:یی
حرف همراهی عرب:مع
حرکت دادن چرخ به دور محور خودش:چرخانیدن
خبر:آگاهی
دارای نام نیک:باابرو
در جای خود قرار گرفتن استخوان:جاافتادن
دستگاه نساجی:هف
دو طاس بازی نرد:کعبتین
دوشیزه فرانسوی:مادموازل
دیوار کوتاه:نرا
رودی جاری در مغولستان و روسیه:ینیسیی
زبردستی در انجام کاری:یدطولی
ساز شاکی:نی
سایه:نش
ساییدن چیزی:مالیدن
سخن کنایه آمیز:بودار
سست شدن:وادادن
سلاح کاشتنی:مین
شاد شدن:طرب
شهادت:گواهی
شهر خراسان جنوبی:نهبندان
شهر خراسان رضوی:چناران
عمل:کردار
فصل بهار:ربیع
فوتبالیست اسپانیایی:ماتا
فیلمی از پیتر جکسون:موجودات آسمانی
فیلمی با بازی الناز شاکردوست:رسوایی
قرض و وام:دین
گردش:سیران
گوشمالی کردن:مالش دادن
لقب:کنیه
مأمور اجرا:اردل
مأیوس:نومید
ماشین باری کوچک:وانت
مجموعه:ست
مردم قرآنی:ناس
مهربانی:رافت
ناپیدا:غیب
نتیجه:ثمره
نظرات انتخاباتی:آرا
نگهبان آتش مقدس:اتربان
نوشته دراز:طومار
نوعی بیماری جلدی:اگزما

نوعی بیماری جلدی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هیاهوی شادمانی:هلهله
کارگردان «بورن»:تونی گیلروی
کافی:بس
کتف و شانه:خا
کره:گوی
کلمه پرسشی:ایا
کمیابی:ندرت
کناره‌گیری از خدمت:بازنشستگی
کوزه بزرگ:هب