جواب بازی جدولانه (2) 548  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 548 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آفت گندم:سن
آواره:دربه در
اثر احمد محمود:زایری زیرباران
اثر شاتوبریان:رنه
اثر علی شریعتی:تاریخ وشناخت ادیان
اثر محمد حجازی:هزارسخن
احسان و نیکی:نعمت
از دخانیات:سیگار

از دخانیات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از رنگ‌ها:آبی
از سوره‌ها:نبا
از مواد منفجره:باروت
اشراف:اعیان
اقرب:نزدیکتر
باور قلبی:یقین
بحر:دریا
بدکردار:نابکار
بها:قیمت
پایتخت آنگولا:لواندا
پزشکی:طبابت
پستچی:نامه رسان
پسوند شباهت:سا
پشت سر:ماورا
پهلوان:یل
پوشش‌حفره‌های داخلی‌برخی‌اندام‌ها:مخاط
پیچ خورده:تابدار
پیدا کننده:یابنده
تابان:رخشان
تعادل:بالانس
تن:بدن
توبه کار:تایب

توبه کار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تیم فوتبال ایتالیایی:آ اس رم
تیم فوتبال فرانسوی:رنس
جانشینی:نیابت
جایگزین هزینه پستی:تمبر
جمع هدیه:هدایا
حرص:از
خوبی:نکویی
درس خوانده:ملا
درشت‌اندام:لندهور
دوست و همدم:یار
رشته کوه ایران:البرز
ریشه:بن
زدنی در دوچرخه:رکاب
زن‌بابا:مادراندر
زیبا همچون ماه:مهوش
ساده‌دل:لر
ساز و برگ اسب:یراق
سر و صدای شادی:هلهله
سرخ مایل به کبود:زرشکی
سنگین:وزین
سود پول:ربا
شاه کوتاه:شه
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ:ماز
شبیه:مانا
شهر خوزستان:رامهرمز
شهر گلستان:رامیان
شهری در هند:بمبیی
شهریه:ماهانه
ضربه کاری خورده:ناکار
عدد روستا:ده
فراهم کردن:تدارک
فهمیدن:حالی شدن
فوتبالیست مکزیکی:رافایل
فیلمی با بازی آتش تقی‌پور:زیرباران
قوه حافظه:یاده
گفتگوها:مذاکرات
گل بی آن نمی‌شود:خار
لایق:سزاوار
مادر ترک:انا

مادر ترک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مادر عرب:ام
ماهی کنسروی:تن
مراسم یادبود:یادمان
مرگ:ممات
مواجه شدن:طرف شدن
میان:لا
ناپدری:راب
ناپدید شدن:غیب شدن
نام آذری:آد
نام قدیم کلیبر:بذ
نخ و پارچه رنگ می‌کند:رنگرز
نرخ بازاری:فی
نشانه شادی:خنده
نشانه مفعولی:را
نهر:رود
همیشه:مدام
واحدی در سطح:آر
وجود داشتن:بودن
وسیله کنترل خودرو:فرمان