جواب بازی جدولانه (2) 55  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 55 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر چارلز دیکنر:داستان دوشهر
سرکش:نافرمان
از استان ها:فارس

از استان ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تندی:سرعت
نت مخمور:می
من و شما:ما
گلی سفید و خوشبو:نسرین
کوشا:ساعی
اولاد و فرزندان:عترت
پیامک:اس  
همسر مرد:زن
عجیب به نظر رسیدن:غریب آمدن
فرو رفته بر اثر ضربه:غر
به،به خاطر:برای
پاک از گناه:بری
ازل و آغازین:الست

ازل و آغازین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نام مردانه به معنی مرد آریایی:آرین
سازی شبیه ویولون:ویولا
چرخ چاه:دولاب
اثر توماس مان:قوی سیاه
تحفه:هدیه
ضربه به توپ با پا:شوت

ضربه به توپ با پا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نادانی:جهل
باب روز:مد
مکان:جا
مقابل شوخ:جدی
کامپیوتر:رایانه