جواب بازی جدولانه (2) 554  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 554 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آبرو و حرمت:ننگ
آشکار ساختن:نمایاندن
آفرینش زیبایی:هنر
آموزش کارهای ناپسند:بد آموزی
از ادات پرسش:کدام
از حروف یونانی:یتا

از حروف یونانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از حشرات آفت مزارع:ملخ
استخوان‌شکسته را جا می‌اندازد:شکسته بند
اطراف:دور
انجیر قرآنی:تین
اندازه گرمی یا سردی هوا:دما
باحیا:آزرمگین
باد خنک:ایاز
باد سرد:زم
بالیدگی:نشوونما
بالیدگی:نمو
به پا خاستن مردگان:رستاخیز
به جریان افتادن:دایرشدن
به در آمدن:واردشدن
به راه راست رونده:راشد
به رو خفته:دمر
به من:مرا
به هوش باش:هان
بوکس:مشت زنی
پایین آمدن:نزول کردن
پرخور:شکمو
پرنده:طایر
پسوند راننده:ران
پشه:بق
پوشاک حمام قدیم:لنگ
پول فلزی درست کردن:سکه زدن
پیروان یک دین:ملت
تهی‌دست:ندار
تکنولوژی:فناوری
جامه جنگ:زره
جانب:سوی
جهان:گیتی
خجسته:مبارک

خجسته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درخت خرما:نخل
درخت زبان گنجشک:ون
درد چشم:رمد
دروازه‌بان ایرانی:حامد لک
دروازه‌بان هلندی:تیم کرول
دست عرب:ید
دفعه:بار
دلیر:نیو
رطوبت کشیده:نم کرده
رودی در سیبری:لنا
زننده:ضارب
زهر:سم
ساده‌دل:لر
سنجیدن:قیاس
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ:ماز
شهر ایالات متحده:لسانجلس
شهری در آلمان:بن
شکار کردن:صید
طبقه زمین:لایه
عدد روستا:ده
عدد یک رقمی:هشت
عدسی:لنز
عرب می‌گوید بگو:قل
فریب:مکر
فوتبالیست پرتغالی:نتو
فیلمی از جان فورد:مرد آرام
قسمت خارجی ساختمان:نما
گردش:دور
گزیده‌تر:اخص
گل سرخ:رز
گوارا:هنی
لبالب:مملو
لحظه:دم
لفظ انتها یا ابتدای کلمه:وند
لگدکوب:پایمال
محل پرتاب موشک:سکو
مرتب و آسوده خاطر:بسامان
مرد جوان:شاب

مرد جوان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مرده:میت
مشت کسی را باز کردن:لودادن
منسوب به هنگام تولد:مادرزاد
موجود ماقبل تاریخ:دایناسور
مورد اتهام واقع شده:ظنین
نام آذری:آد
نامبارک:شوم
نقاشی شده:مصور
نوعی رنگ مو:حنا
نیمه بار:تا
همچون صوفیان
صوفیانه
همیشه:دایم
هندی‌اش معروف است:تمر
واژه آرزو:کاش
کالابرگ:کوپن
کشور اروپایی:دانمارک
کشور اروپایی:مجارستان
یاران و دوستان:همراهان