جواب بازی جدولانه (2) 556  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 556 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آسمان‌ها:افلاک
ابدی:لایزال
ادوات:لوازم
از حواص پنجگانه:لامسه
از مراکز استان‌ها:رشت
ازدواج:نکاح

ازدواج در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اعلام عمومی خبر:جارزدن
باقی جان:نا
بچه دزد معروف:آل
بسیار روان:سیال
به خدا توکل می‌کند:متوکل
به من:مرا
بی‌چیز:یک لاقبا
بی‌گناه و صوابکار:روسفید
بی‌هوشی:کما
پدر سام در شاهنامه:نریمان
پرنده تیزپا:شترمرغ
تا:الی
تلخ عرب:مر
توقف‌سنج:پارکومتر
تیم فوتبال فرانسوی:نیس
جای سردسیر:ییلاق
جلودار:یساول
چربی گوسفند:دنبه
چوب خوشبو:عود
چوب خوشبو:ند
خطاب بی‌ادبانه:هی
دخالت:مداخله
دردسر دهنده:مصدع
درس خوانده:ملا
دست عرب:ید
دو یار همقد:اا
رئیس:قهرمان

رئیس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رگ گردن:ورید
رنگ سبز روشن:میشی
رها:آزاد
روش:متد
رونده با ناز و تکبر:خرامان
سخت و مشکل:دشوار
سخن:حرف
سروری:ریاست
شایسته:کارآمد
شراب انگوری:می
شهر تهران:ری
شهر مازندران:نکا
شهر کرمان:ریگان
شهری در آلمان:بن
عادت:خو
عالی و برتر:تاپ
عدد ماه:سی
عیب:عار
غنیمت جنگی:فی
فصیح و بلیغ:غرا
فیلمی از جان هیوستون:کیلارگو
فیلمی از مسعود نوایی:سالهای بیقراری
فیلمی با بازی ایرج قادری:موسرخه

فیلمی با بازی ایرج قادری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی بهاره رهنما:ماجراهای اینترنتی
فیلمی با بازی هانیه توسلی:یکشب
قراضه:لکنته
قعر:ته
گرامی داشتن:تکریم
گرد چیزی گشتن:طواف کردن
گردش:سیران
گرفتن شیر از حیوان:دوشیدن
گل نارنجی رنگ:لادن
گوی شیشه ای مخصوص بازی:تیله
گیتی:جهان
مترسک:آدمک
محصول جارو کردن:خاک روبه
محل شستن ظروف:ظرفشویی
مسیحی:ترسا
مشارکت:همکاری
مقابل:رویاروی
ملی‌پوش والیبال:قایمی
منسوب به حضرت موسی (ع):موسوی
ناخشنود از وضع مطلوب:ناشکر
ناموس‌پرست:غیرتی
ناهموار:ناصاف
نوشته شده:نگاشته
واحد پول ژاپن:ین
واحدی برای درجه حرارت:فارنهایت
وزنی معادل ده گرم:دکا گرم
کرم خورده:کرمو
کشتزارها:مزارع
کلمه افسوس:آخ
کمیاب:نادر
کندن گل و میوه:چیدن