جواب بازی جدولانه (2) 558  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 558 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب صاف و گوارا:زلال
آتش:آذر
آرام و بدون دغدغه:ریلکس
آغشته به ماده چسبنده:چسبناک
آفرینش زیبایی:هنر
ابزار باز کردن قفل:کلید
اثر آگاتا کریستی:انیاام
اثر پا:رد
از ایالات آمریکا:نبراسکا

از ایالات آمریکا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از حواس پنجگانه:شنوایی
از مؤسسات اقتصادی:تانک
از مزه‌ها:ترش
امر از زدن:بزن
انجام دادن و اجرا کردن:پیش بردن
اینک:کنون
باطن انسان:ضمیر
بالا آمدن آب دریا:مد
بانگ و آواز:ندا
برادر مادر:ابو
بزرگنمایی با عدسی:زوم
به دست آوردن:دستیابی
به دنیا آوردن:زا
بوسه:ماچ
بی‌درنگ:آنی
پرستار:نرس
پرنده خوش آواز:سار
پهلوان:یل
پول فلزی کم بها:پشیز
پوینده:پویا
ترس و بیم:هول
ترکیب و ساختمان چیزی:مکانیسم
تلخ عرب:مر
تمام:همه
توده عظیم بخار آب:ابر
تیر پیکان‌دار:یب
جابجایی هوا:باد
حق‌العمل کاری:کمیسیون
خردمند:هوشیار
خرس عرب:دب
خواب سبک:چرت
خوردن و آشامیدن:میل کردن
رغبت:میل
رو به افزایش:فزاینده
روش و طریقه:راه وچاه
زشت و بد:انر
زنگ بزرگ:درا

زنگ بزرگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زیرکی:هوشیاری
سخنان بیمارگونه:یان
سنجیدن:قیاس
شرط و پیمان:نذر
شهر بی‌قانون:هرت
شهر خراسان رضوی:گناباد
شهر رازی:ری
شهر همدان:رزن
شهر کردستان:کامیاران
شهری در آلمان:کلن
شهری در مصر:اسکندریه
شوخ و شیرین رفتار:شنگ
ضروری:لازم
طبقه بندی:رده بندی
ظرف لباس شویی:لگن
غارت کردن:چاپیدن
فرو نشستن دیوار:نشست کردن
فضای خالی از هوا:خلا
فلز چهره:روی
فیلمی از جان هیوستون:انی
فیلمی با بازی آتش تقی‌پور:فراربزرگ
فیلمی با بازی رضا عطاران:نیش زنبور
قبول نشده:رد
قدرت:زور
قدم:گام
گردش:دور
مادر عرب:ام
ماده سمی توتون:نیکوتین
ماه سرد:دی
معتاد:عملی
مهیا بودن:آمادگی
موی گردن اسب:یال
می‌خورند و لنگر می‌اندازند:کنگر
میانه:بینابین
نانوا:خباز
نزدیک شدن:قرب
نشانه:آرم
نشانه تیر:هدف
نفوذ کامپیوتری:هک
نقصان:کاهش
نوعدوستی:انسانیت
نوعی پارچه لطیف:کرپ
نوعی ساعت قدیمی:شنی
نوعی سنگ سخت:خارا
هنوز انگلیسی:یت

هنوز انگلیسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کارها:امور
کامپیوتر:رایانه
کشور مبارک:یمن
کمانگیر باستانی:آرش