جواب بازی جدولانه (2) 56  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 56 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی ترانه علیدوستی:استراحت مطلق
توالت:دستشویی
داخل هم:تودرتو
عدد تنفسی:شش
نوعی خودروی مسافربری:ون

نوعی خودروی مسافربری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از ماه های سریانی:ایار
خراب و ویرانه:یباب
درون:توچ
بی درنگ:دردم
خالص:ناب  
نزدیکی جوینده:متقرب
نشانه مفعولی:را
هوا دادن خوشه های خرمن:شاندن

هوا دادن خوشه های خرمن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیروی نظامی یک کشور:ارتش
حقیر شمردن:احتقار
وسیله سنجش اسید و باز:تورنسل
بویایی:شم
بدنامی و فیلمی با بازی الناز شاکردوست:رسوایی
ظرف آبخوری:لیوان
ابتدایی و آغازی:بدوی

ابتدایی و آغازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عکس:فتو
کشتی جنگی:ناو
ویتامین انعقاد خون:کا
جانب و کناره:طف
از ماشین آلات راه سازی»غلتک
حرف ندا:یا
مقررات:قوانین