جواب بازی جدولانه (2) 561  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 561 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب دهان:خدو
آسیب‌ها:بلایا
آهسته:یواش
اثر آلودگی:لکه

اثر آلودگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پا:رد
از پیامبران:الیاس
الماس بازی:جم
اهل هند:هندو
ایالتی در آمریکا:الاباما
ایزد آب ایران باستان:آناهیتا
بازیگر «پرونده هاوانا»:امین تارخ
بخار دهان:ها
بخت آزمایی:لاتاری
بخشنده:وهاب
برادر حضرت موسی:هارون
برجستگی‌های شبیه دندان:دندانه
برهنه:رت
بلوا:آشوب
بن:ریشه
به بیماری سگی دچار شدن:هارشدن
به پایان بردن:اختتام
به علاوه:وانگاه
به نرمی رفتار کردن:مدارا
بیماری و ناخوشی:نالانی
پاک از گناه:بری
پایه:اساس
پوستین:وت
پیشرفته:مترقی
پیشوا:رهبر
ترساندن و دور کردن:تاراندن
تضمین:گارانتی
تیره گشتن:تارشدن
ثروت و داراریی:مال
جابجا شونده:منتقل
جستجو کننده:جویا
چرک و ریم:سخ
چه کسی:کی
چوب بست:تارم
حکم فقیه:فتوی
خداوند:یزدان

خداوند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خطاب بی‌ادبانه:هی
خوردنی‌های مفید:سبزی
خوشگوار:نوش
دانه سفت درون برخی میوه‌ها:هسته
در عمل:عملا
درخت تسبیح:یسر
دور دهان:کب
دیوار کوتاه:نرا
روز نیست:شب
زیبا و فریبنده:فریبا
سانسور:ممیزی
سوگند:یمین
شهد:نوش
شهر ایالات متحده:اوکلند
شهر رازی:ری
شهر کرمان:رابر
شهر کرمان:ریگان
علم اداره کردن:مدیریت
فروتنی کردن:کرشیدن
فوتبالیست آلمانی:مولر
فوتبالیست پرتغالی:ادر
فوتبالیست هلندی:یویلفلتن
فیلمی از پیتر جکسون:موجودات آسمانی
فیلمی با بازی بهروز وثوقی:یک مرد و یک شهر
فیلمی با بازی سروش صحت:طهران تهران
قاشق بزرگ:ملاقه
قلیل:کم
گربه عرب:هر
گرداندن کار:اداره
گرمسیری:حاره
گویی:همانا
متحرک:سیار
محل عبور:ممر
محکم کردن:شد
مدت ده سال:دهه
مرتجع فلزی:فنر
مسئول‌دریافت وجه در بانک:صندوق دار
مقابل:ازا
میانه‌ها:اواسط

میانه‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناشایست:ناروا
نان پهن:لواش
نشانه:آرم
نوعی رنگ نقاشی:آبرنگ
نیکویی:ثوابکاری
هم‌معنی:مترادف
همان بوته است:بته
وقوف به امری:اشراف
ویتامین جدولی:کا
کشور اروپایی:سان مارینو