جواب بازی جدولانه (2) 567  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 567 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب راکد و متعفن:ماند آب
آرایش و زینت:زیب
آزمندی:شح
آمیخته و انباشته:برهم
ابتدا:نخست
اثر پوشکین:غلام پست

اثر پوشکین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر سیمین دانشور:کوه سرگردان
اثر شاتوبریان:رنه
از آجیل‌ها:بادام
از پیامبران:ایوب
از پیامبران:داود
از خواهران برونته:آن
از خوردنی های مفید:سبزی
اسب رستم:رخش
اطلاع و بصیرت:کاردانی
اقسام توتون و تنباکو برای دود کردن:دخانیات
امر از پیدا کردن:یاب
باد گلو:اروغ
برنده:تیز
بسیار گردنده:دوار
بلندی قامت:قد
به یکدیگر نامه نوشتن:مکاتبه
بی‌عیب شدن:سلامت
بیماری پوستی:گر
پایین:زیر
پایین‌تر:فروتر
پرمنفعت:نان وآبدار
پشت:بک
پیاپی رسیدن:توالی
پیرامون خانه:حریم
تاب و توان:نا
تازه:نو
تیم فوتبال ایتالیایی:یوونتوس

تیم فوتبال ایتالیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جمع ذره:ذرات
جهان هستی:کیهان
جوان:برنا
چهره:رو
چوب خوشبو:ند
حامی:هوادار
حرف دهن کجی:یی
حریف:هم آور
حلال مشکلات:پول
خدایی:الهی
خراشیدن:حک
درخت قالی:دار
درمانده:ناامید
دستگاه گرمایشی:بخاری
دسته پیستون:شاتون
دو چیز را با هم عوض کردن:مبادله
دوختن ورقه‌های کتاب:ته دوزی
دوستان:یاران
دوستی و علاقه:ود
دیروز:دی
رئیس:آقا بالا سر
راندن مزاحم:دک
روی و صورت:چهره
ریشخند زدن:طنز
زمین آماده کشت:ایش
زیر و بمی در سطح هجا:نواخت
زینت دهنده:پیرآینده
ساخته شده با دست:کاردستی
سال ترکی:ییل
سختی و گرفتاری:بلا
سخنان بی‌معنی:یان
سرگرمی‌ها:ذوقیات
سفره بزرگان:شیلان
شبنم:طل
شهر البرز:طالقان
شهر هرمزگان:رودان

شهر هرمزگان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهری در هند:حیدرآباد
شکست و پراکندن دشمن:هزم
عوض کردن دو چیز با هم:مبادله
عید ویتنامی‌ها:تت
فرایندحل‌مسأله کامپیوتری:الگوریتم
فرش بزرگ:قالی
فهرست کتاب:نمایه
فوتبالیست پرتغالی:وارلا
فیلمی با بازی ترانه‌علیدوستی:درباره الی
نام کلی همه املاح اسید نیتریک:نیترات
نهان‌ها:خفایا
نوعی بیماری پوستی:آکنه
نوعی گیاه خاردار:گون
نیستی و مرگ:هلاکت
هدیه دادن:اهدا
هم:نیز
واقعی:حقیقی
وقت معین و محدود:موقت
کارهای خارق العاده صالحان:کرامات
کشور آسیایی:یمن
یاری:مدد