جواب بازی جدولانه (2) 569  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 569 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آدم بد قلق:نرو
آن سان:چنان
اثر پا:رد
اثر جمال‌زاده:شورآباد
اثر صادق چوبک:زیرچراغ قرمز
اثر مهشید امیرشاهی:سوری وشرکا
احمقانه خودمانی:خرکی
از اختراعات ادیسون:گرامافون
از ادات تشبیه:سا
از استان‌ها:قم
از جنس آتش:آتشین
از سوره‌ها:زمر
از غلات:ارزن

از غلات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از ماه‌های سریانی:حزیران
از کار افتاده:لکنته
انجام دادن:ارتکاب
انداز صدای سیستم صوتی:ولوم
اهل هند:هندو
بدون تردید:بلاشک
بشقاب بزرگ:دیس
بنا:سازه
بوی بد:گند
بی‌شمار:متعدد
بیابان پر از شن:شنزار
پارچه بین رویه و آستر:لایی
پایان نیافته:ناتمام
پرنده‌ای شبیه کبک:دراج
پشت کردن:روی گرداندن
پنهان شدن به قصد دشمن:کمین
پهلوان:یل
پیکان:فلش
تلخ عرب:مر
تک:یکان
ثمر دهنده:بارور
جاده قطار:راه آهن
جامه جنگی رستم:ببربیان
جاندار تک سلولی:آمیب
چربی شیر:سرشیر
حاشا کردن:انکار
حافظه:یاد
خجسته:مبارک
خون:دم
درختی هندی:انبه
دستگاهی در موسیقی ایرانی:سه گاه
دمپخت:کته
رسم و عادت:آیین

رسم و عادت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رسوب:ته نشین
روده‌ها:امعا
زرین:طلایی
سقف:سغ
سگ گزنده:هار
سلاح کاشتنی:مین
سوخت نیروگاه:اورانیوم
سود پول:ربا
شتر تندرو:هیون
شراب‌خوار:می گسار
شهر کردستان:کامیاران
شهری در ایتالیا:فلورانس
ضمیر فرانسوی:وو
طریقه و روش:سیرت
عدد منفی:نه
عنوان‌پادشاهان روسیه بود:تزار
فاکس:دورنگار
فلز مادر:آهن
فوبتالیست برزیلی:برنارد
فیلمی از عباس رافعی:پروانه ای درباد
فیلمی با بازی لیلی رشیدی:دربه درها
قلعه کوچک:ارگ
گربه عرب:هر
گمان شده:موهوم
گودال:آبکند
گیاهی خاردار:یز
لباس پوشیده:متلبس
مادر:ام
مال‌دار:دارا
ماه سرد:دی
مباحثه:گفتمان
مجلس عیش و نوش:بزم گاه
مغناطیس:آهن ربا
مقابل:ازا
من و شما:ما
ناشایست:ناروا
نظرات:آرا
نگهبان:گارد
هواپیما:طیاره

هواپیما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کارآزموده و باتجربه:ورزیده
کبد:جگر
کمی و تنگدستی:قل
یاقوت:یاکند